Borgmester støtter Skive Handels valg af julebelysning: »Fordelagtigt og fornuftigt«

30. oktober 2018, 15.06

Et kommunalt tilskud på en kvart million kroner er givet til den kommende og omstridte julebelysning i Skive. Og borgmester Peder Christian Kirkegaard, (V), er af den overbevisning, at Skive Handel har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Over for Skive Folkeblad kommenterer Peder Christian Kirkegaard sagsgangen i de udvalg, hvor tilskuddet fra Skive Kommune er blevet diskuteret og efterfølgende bevilget.

Tilbage i september var ansøgningen for første gang til behandling i byudviklingsudvalget. Men - som Skive Folkeblad i den forbindelse omtalte - var der visse udfordringer med hensyn til det videre forløb, fordi der manglede dokumenter for at sagsbehandlingen kunne gå videre i det kommunale system.

Dengang kommenterede borgmesteren også sagen i Skive Folkeblad, og i dag siger han om forløbet:

- Økonomiudvalget besluttede den 11. september at tilbagesende sagen fra byudviklingsudvalget med anmodning om at belyse, hvorledes der er indhentet tilbud, og hvad der er begrundelse for valget. Skive Handel, der har indhentet tilbud, har efterfølgende til byudviklingsudvalget sendt en redegørelse og begrundet valget af leverandør, siger Peder Christian Kirkegaard.

Som borgmester er han formand for økonomiudvalget, der, efter byudviklingsudvalget havde indstillet ansøgningen til videre behandling, var næste trin i sagsbehandlingen. Peder Christian Kirkegaard fortsætter:

- Byudviklingsudvalget har på baggrund af redegørelsen fundet valget fornuftigt, idet Skive Handel har lagt en samlet vurdering af pris, referencer og erfaring til grund. Med andre ord – Skive Handel har valgt det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Skive Handel samarbejder med gruppen Ren Jul i Skive og står som forening bag ansøgningen. Borgmesteren understreger, at der kommunalt ikke har været arbejdet med udbuddet i forbindelse med de nye tiltag, der i løbet af nogle uger ventes implementeret i Skive, hvad angår julebelysning.

- Skive Kommune har ikke haft noget med udbuddet at gøre, men har alene valgt at støtte op om »Ren Jul i Skive« med 250.000 kroner ud af et samlet projektbeløb på knap 1,8 millioner kroner, som de handlende og virksomheder har givet tilsagn om, for at Skive by kan få en helt anderledes smuk og et festligt udseende op til jul, siger Peder Christian Kirkegaard.

Læs også
Julen i Skive: Stort telt på Torvet skal sprede hyggen