Gentænk kerneydelsen

9. oktober 2020, 11.19

På Christiansborg har politikerne optaget forhandlingerne om politiets budget for den kommende periode – også kaldet politiforliget. Det er nu nogen tid siden, at vor justitsminister, Nick Hækkerup(A), fremlagte regeringens oplæg hertil – et oplæg, der lagde op til bl.a at »slanke« Rigspolitiet og oprette 20 nye nærpolitistationer med åbningstid et par timer om dagen. Oplægget var en begyndelse men alt for uambitiøst og i den grad »ramt ved siden af skiven« – og Skive! Jeg ved godt, at oplægget vil virke tiltrækkende på mange mennesker i de desværre alt for mange egne af Danmark, hvor tidligere politistationer er lukket ned. Forslaget er angiveligt også tænkt som et fordrende tiltag for fremadrettet optimering af stemmer, hvilket man ikke kan fortænke regeringen i – dette er jo politik, der som i dette tilfælde ikke altid er fornuftig !

Som politiassistent på lokalpolitistationen i Skive, som medlem af den lokale afdeling af politiforeningen, som medlem af arbejdsmiljøudvalget og som byrådsmedlem må jeg slå fast, at politiet ikke har brug for diverse »sexede« tiltag som flere nærpolitistationer, mobile politistationer, ridende politi, politisk sjusk vedr. den jyske afdeling af politiskolen, m.m. Politiet har et decideret behov for at styrke ”rugbrødsmotoren” - for at få flere uddannede politifolk ud på de eksisterende politistationer, hvorfra den reelle servicering af borgerne finder sted i alle døgnets 24 timer – ikke blot et par timer om formiddagen.

I Skive er dette så absolut også tilfældet. Da jeg i sagens natur har tavshedspligt i forhold til mere taktiske forhold, må jeg nøjes med at oplyse, at antallet af såvel afdelinger som politifolk på Skive Politigård er mindsket i betydelig grad siden politireformen i 2007. Jeg må komme med en mindre rettelse til det i øvrigt flot skrevne indlæg fra Peter Søndergaard i avisen lørdag den 3. oktober, idet Skive Politigård er døgnbemandet, hvorimod der kun er åbent for borgere i få timer om dagen. En sådan politibetjening mener jeg ikke, at borgere i et land som Danmark kan være tjent med, hvorfor vi både in- og eksternt nærmest dagligt kæmper for at bedre denne situation. Da Nick Hækkerup i foråret besøgte Skive Politigård, blev vi lokale politifolk desværre ikke givet muligheden for at ytre os – endsige træffe vor justitsminister, men via assistance fra Inger Støjberg, som assisterede ham, blev han bibragt et brev med lokale betragtninger, da jeg i den grad mener, at de kriminelle udfordringer, som Skive har gennemgået og –går, i høj grad kalder på en politisk reaktion. Jeg er super glad for, at Inger som Venstres retspolitiske ordfører og næstformand har været markant i en retning som ovenfor ønsket i sine udspil i forhandlingerne om politiforliget.

Vi skal ganske enkelt have flere politifolk på arbejde – også eller nærmere primært efter kl. 16 - til hurtigt og effektivt at hindre kriminalitet og servicere vore borgere, ligesom vi skal have flere efterforskere, der kan ”sætte gangstere i fængsel”.

Politiet skal ganske enkelt gentænke kerneydelsen.

Venlige hilsner

Peter Hahn,

Majsvænget 25,

7870 Roslev