Om igen: Helt nye plantekummer erstattes af fodgængerfelter

23. november 2018, 08.13

Hverken politikere eller borgere godkendte eller anbefalede de fire plantekummer som sikring af skolebørn i Højslev og Nr. Søby. Foto: Lars Rasborg

Et par af de nyligt opsatte plantekummer i Højslev er allerede blevet fjernet.

Det er sket efter en afgørelse i Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø.

Kummerne blev sat op i forbindelse med den store modernisering af Viborgvej gennem Nr. Søby, Højslev og Dommerby. De skulle virke som chikaner, hvor skolebørn skal over vejen.

Nu er nogle af dem altså blevet fjernet og resten skal også væk. Skive Kommune laver i stedet hævede flader og fodgængerovergange med blinkende lys et par steder, hvor skolebørn skal over vejen.

- Da byrådet vedtog moderniseringen af Viborgvej gennem Nr. Søby, Højslev og Dommerby besluttede vi, at vejen skal være seks meter bred. Det strider de chikaner imod. Vi tror i Venstre, at vi sikrer skolebørn bedre ved at lavet et par hævede flader og et par fodgængerovergange end med chikaner, siger Jens Peder Hedevang.

Han oplyser, at da politikere fik vist illustration af plantekummerne, var der god plads til biler mellem dem. Virkeligheden viste noget andet. Nogle i Højslev og Nr. Søby er ikke glade for chikaner.

Skive Kommune etablerede for nogle år siden chikaner på Viborgvej gennem de tre byer - en del trafikanter er kollideret med dem.

Socialdemokratiet og SF mener, man burde beholde blomsterkummerne.

- Vi gav Teknisk Forvaltning en opgave, som forvaltningen har løst. Der har også været en rimelig borgerinddragelse. Derfor skal vil som politikere ikke blande os, som vi gør her, mener Anders Bøge.

Han og socialdemokraterne kunne have krævet sagen afgjort i byrådet.

- Det ville være spild af tid, og vi kunne risikere at skænderi om, hvem der har skylden, siger Anders Bøge.

Preben Andersen (DF), Nr. Søby, medlem af Skive Byråd, bekræfter, at han kontaktede Jens Peder Hedevang, da han så plantekasserne, og borgere kontaktede ham om dem.

- Jeg kunne se, at det var i strid med det, byrådet havde godkendt. Hverken Udvalget for Teknik og Miljø eller Teknisk Forvaltning må ændre på en byrådsbeslutning. Og teknik- og miljøudvalget havde ikke godkendt de plantekummer. Jeg ved, sagen om sikring af skolebørn var oppe under et borgermøde. Men under borgermødet indikerede borgere ikke, at de ville have de plantekasser, siger Preben Andersen.

Han peger på, at træer og andre planter i plantekummer vil kunne skjule fodgængere, der skal over vejen. Dermed kommer de til at indebære en risiko.

Det kostede cirka 120.000 kroner at købe plantekummerne og få dem monteret.

- De kan sagtens bruges et andet sted, så vi kasserer dem slet ikke, siger Jens Peder Hedevang.

Læs også
200.000 kroner spildt: Helt ny-anlagte plantebede skal fjernes