Lokalplan godkendt: Nu kan køberne skrive sig op til New York-lejligheder

2. februar 2020, 12.02

Her ses, hvordan facade på de mulige nye boliger i Skive kan komme til at se ud: Tegning: Arkitekt Bo Christensen

Det er nu muligt at skrive sig op til køb af en »New York-lejlighed« i Skive.

Skive Byråd har godkendt en lokalplan, der gør det muligt at indrette den bevarende hal på slagterigrunden i Skive til boliger og ikke generende erhverv.

Derfor har selskabet Skive Lofts på hjemmesiden www.nyskive.dk præsenteret mulighederne for at købe en bolig af en art, der ikke er set før i Skive, eller lokaler til en ikke støjende virksomhed. Arkitekt Bo Christensen, der ejer Skive Lofts, har skitseret mulighederne. Han har delt hallen op i moduler, så købere for eksempel kan købe moduler til en bolig med flere etager. Også horisontalt kan man købe moduler.

Lejlighedsmodulerne har en bredde på seks meter og en dybde på cirka 16 meter - det vil sige et bruttoareal på cirka 98 kvadratmeter, med en loftshøjde på cirka seks meter. Det giver mulighed at fordoble arealet via et indskudt dæk eller hems.

- Men hvis man ønsker at opnå den specielle »lofts-« eller »New York’er-stemning,« bør man undlade at etablere indskudt dæk på hele arealet- så den dobbelte rumhøjde bevares i et vist omfang bevares, oplyser Bo Christensen.

Andre moduler har »kun« 4,5 meter til loftet.

Skive Lofts kan levere helt rå moduler/lejligheder, som køberne selv kan indrette, ligesom Bo Christensen kan indrette lejligheder for købere, der foretrækker dét.

Hallen giver mulighed for boliger eller kontorlokaler i fire etager plus en penthouse-etage på toppen.

Man kan finde information om mulighederne på hjemmesiden. Her kan man også uforpligtende skrive sig op til køb af moduler.

- Vi har allerede fået reserveret 10 procent af det areal, vi har udbudt. De kommende måneder skal vise, om der er tilstrækkelig interesse til, at vi kan realisere projektet, oplyser Bo Christensen.

Han kan endnu ikke sætte priser på.

- Vi er også klar over, at tingene kan ændre sig, når folk kender økonomien. Derfor er der ingen binding i, at man reserverer moduler nu, siger Bo Christensen.

Hvis det ikke lykkes Skive Lofts at realisere projektet, vil ejeren af hallen, Danish Crown, også rive den hal ned, hvorefter Skive Kommune også køber dét ryddede areal af Danish Crown, ligesom Skive Kommune køber resten af arealet, når Danish Crown har fået det ryddet.

Slagterigrunden i Skive vil i første omgang blive sået til, når Danish Crown er færdig med at rive ned. Skive Kommune har ikke afgjort, hvad grunden skal bruges til. Illustrationen viser beliggenheden af den hal, som søges ombygget til boliger og ikke støjende erhverv.
Læs også
New York-lejligheder i tidligere slagterihal lanceres i næste uge