Lad ikke børn blive gidsler i politisk spil

Udgivet:03. oktober 2022, 08.43

Læsetid:3 minutter

Peter Hahn.

Af Peter Hahn Majsvænget 25 7870 Roslev

SKOLESTRUKTUR Fremtiden for vore børn og unge, fremtiden for det vigtigste ”råstof” er nået ind i en afgørende fase – en fase, der bekymrer mig såre, da den røg, der siver ud fra de politiske forhandlinger, der i nærværende uge skal føre til en anbefaling om kommende struktur på børne- og familieområdet, tegner mørk og dyster. Jeg frygter decideret, at mit tidligere indlæg, ”Skrækscenariet” (bragt i denne avis den 20. september) sker fyldest.

Jeg vil, som jeg højt udtalte sidste år som næstformand i det tidligere børne- og familieudvalg, anbefale, at Skive Kommune ser virkeligheden i øjnene og bruger al indhentet viden til at investere i, at vore børn og unge gives de bedste muligheder for at trives, for at dannes og for at lære, så disse unge mennesker forlader vore skoler som individer, der er bibragt en ballast, der i videst mulig omfang kvalificerer dem til livet som voksne mennesker, der kan videreudvikle vores kommune, vores egn og vores land.

Vi skal turde have og sikre store ambitioner for vore børn. Vi skal ikke acceptere middelmådighed, når det handler om børns fremtid.

Efter at have hørt og læst om de udfordringer, der kendetegnede den budgetprocedure, der er grundlaget for kommende års anvendelse af økonomien, ser jeg det ikke sandsynligt, at vore politikere har muligheden for ud fra kendte rammer at investere blot brøkdelen af den økonomi, som børne- og familieområdet kalder på.

Jeg vil anbefale, at Skive Kommune med virkning fra august 2023 lukker 6 skoler i omegnen og 1 skole i Skive by.

Den betydelige økonomi, der frigøres ved en sådan drastisk men i min optik helt nødvendig beslutning, SKAL år 1 og 2 i den ”nye og bedre verden” delvist anvendes til i samråd med borgere (borgerforeninger) i de berørte områder at spotte, planlægge og udføre tiltag til sikring af fortsatte/forbedrede muligheder for decentral social aktivitet. At skele til og lære af processerne i Lihme og Hvidbjerg vil være anbefalelsesværdig.

Delvist fra år 1 og i fuld skala fra år 3 og fremadrettet skal den frigjorte økonomi udelukkende anvendes til at sikre optimal trivsel, dannelse og læring for vore børn i daginstitutioner og skoler – både på det specialiserede og det ”ordinære” område. Der vil være frigjort økonomi til langt bedre og hurtigere transport (evt. små busser, der kører efter behov og ikke blot for at sikre kravet om max transporttid på 50 minutter). Personale i vore institutioner kan ansættes for at matche det reelle behov og ikke den decentrale særdeles skrabede økonomi, vore institutioner kender i dag.

DERFOR, kære politikere, tag nu fat om ”nældens rod”. I har en historisk mulighed for at forbedre vore børns muligheder, hvis I tør handle rationelt og med fornuft. Tro mig, borgere i de områder, hvor I beslutter lukning af en skole, vil hurtigt opdage, at stærkt forbedrede forhold for deres og andres børn, er væsentligt vigtigere end de mursten, deres (tidligere) skole er bygget af, da mennesker er, må og skal være vigtigere end mursten.

Med håbet om at fornuften vil råde sendes de bedste hilsner.

Indlæser debat