Rådden sag i Skive Kommunes jobcenter

Udgivet:05. juli 2022, 13.02

Læsetid:5 minutter

Ulf Harbo har medsendt denne ankestatistik, som viser Skives såkaldte omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen - altså sager hvor kommunens afgørelser er blevet underkendt.

Af Ulf Harbo. medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune formand for den almen nyttige forening ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp, Glesborg Kærvej 31, 8500 Glesborg

SAGSBEHANDLING Jeg skriver, fordi jeg synes, det er på tide Skive Kommune får noget offentlig kritik for den måde de behandler folk på i deres jobcenter og særligt i deres sygedagpengeafdeling.

Jeg er temmelig rystet over det, jeg har været vidne til den sidste måned, hvor jeg har forsøgt at hjælpe en borger som er blevet smidt af sygedagpenge og på kontanthjælp fra den ene dag til den anden.

Det har vist sig at Skive Kommune på flere punkter ikke overholder loven og ikke vil overholde loven når de bliver gjort opmærksom på at de ikke overholder loven.

Jeg skrev et opslag om dette på facebook i sidste uge og er blevet kontaktet af flere fra Skive Kommune som bekræfter at der ikke er tale om en enlig svale, men er udtryk for et generelt problem.

Her er mit opslag som måske er lidt juridisk tungt, men sådan er det jo når en kommune ikke overholder gældende lovgivning så drejer det sig om jura.

»Skive kommune føler sig højt hævet over loven.

Det er li’ godt utroligt at man fortsat finder kommuner som ikke forstår at læse principafgørelse 83-15 korrekt og derfor på daglig basis bryder loven ved ikke at have fastsat og offentliggjort frister hvad angår ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob på det foreliggende grundlag.

Se her hvad den leder, som står for at vurdere om syge og handicappede i Skive Kommune, svarer mig, da jeg forsøger at oplyse hende om principafgørelse 83-15, som hun ikke kendte til da vi snakkede sammen:

»Jf. vores telefoniske snak, så er det din overbevisning, at man kan søge om ressourceforløb (og fleksjob) på det foreliggende og du henviste selv til principafgørelse 83-15.

Jeg har genlæst lovgivningen på området, inkl. den nævnte principafgørelse og jeg mener fortsat ikke, at man alene kan ansøge om ressourceforløb eller fleksjob på det foreliggende.

Dette fremgår også direkte af netop principafgørelse 83-15:

Borgeren har ikke krav på, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om ressourceforløb, da der ikke er hjemmel i reglerne om ressourceforløb til at se bort fra den helhedsvurdering, der efter reglerne skal foretages i forbindelse med en ansøgning om hjælp. Kommunen skal kun forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og behandle sagen med henblik på ressourceforløb i de tilfælde, hvor der er noget, der taler for, at borgeren er i målgruppen for et ressourceforløb. Der henvises til principafgørelse 6-14 om forelæggelse for rehabiliteringsteamet og udarbejdelse af rehabiliteringsplan.

En borgers ønske om overgang til ressourceforløb (eller fleksjob), skal derfor ses i kontekst af den overordnede ansøgning om hjælp. Ift. fleksjob fremgår dette også specifikt af principafgørelse 6-14

Dette er dermed også forklaringen på, at der ikke på hjemmesiden findes sagsbehandlingsfrister for ansøgning om ressourceforløb og fleksjob på det foreliggende grundlag, da man ikke kan søge om sådan, men at man i stedet skal ansøge om hjælp generelt – i en sådan evt. ansøgning, vil kommunen selvfølgelig skulle tage højde for ønsket om f.eks. ressourceforløb eller fleksjob og besvare dette med en afgørelse, der omfatter disse forhold.«

Der er tale om en klassisk logisk fejlslutning.

Bare fordi kommunen skal se på alle muligheder er ikke det samme som, at en borger ikke kan nøjes med at søge om en ting.

Skive Kommune har med andre ord lavet en præmis om, at det som gælder for kommunen gælder også for borgeren, men sådan forholder det sig altså ikke, hvilket klart fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse.

Også bare lige en reminder om hvad der står i 83-15, som jeg ikke synes er til at misforstå, selv om det lykkes for lederen i Skive Kommune:

Ansøgning om ressourceforløb

»Når borgeren søger om en bestemt form for hjælp, f.eks. et ressourceforløb, skal kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede situation, herunder borgerens helbredsmæssige-, sociale og arbejdsmæssige forhold vurdere, om og i givet fald hvilken indsats der skal iværksættes.«

Og ...

»Det følger af principperne for god forvaltningsskik, at kommunen skal svare på borgerens spørgsmål og relevante bemærkninger i sagen. I den konkrete sag skulle kommunen derfor i begrundelsen for afgørelsen forholde sig til borgerens anmodning om at få et ressourceforløb.«

Selvfølgelig kan man søge om ressourceforløb, hvilket er blevet særligt vigtigt de seneste år tre år fordi Skive Kommune systematisk er begyndt at træffe ulovlige afgørelser om stop af sygedagpenge med brug af principafgørelse 28-20, der siger at man ikke kan få sygedagpenge hvis man er sygemeldt pga. et medfødt handicap.

Det vil med andre ord sige at Skive Kommune gør sit yderste for med ulovlige afgørelser at smide kronisk syge og handicappede på kontanthjælp uden mulighed for i det mindste at kunne søge om et ressourceforløb.

Og nej det er ikke noget jeg finder på

De sidste to år har Skive Kommune fået omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen på over 50% !!! Hvilket vil sige at over halvdelen af de afgørelser om stop af sygedagpenge, hvor de raskmelder eller vurderer at borgeren ikke er syg i sygedagpengelovens forstand som det hedder, er ulovlige.

Hvilket ofte er en katastrofe for de mennesker det drejer sig om fordi de oven i alvorlig sygdom skal til at kæmpe med at ryge på 0 kroner i forsørgelse i kontanthjælpssystemet indtil de hverken har formue eller ægtefælle til at forsørge sig selv med.

Del Del Del - så vi ikke får flere som Rasmus fra Randers som bukker under for sindsyge kommuners inhumane behandling af deres egne kronisk syge og handicappede borgere.

Indlæser debat