Gå til hovedindhold
Debat

Åbent brev til byrådspolitikere i Skive Kommune

08-02-2020 KL. 07:43
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Årelange besparelser har alvorlige konsekvenser i hjemmesygeplejen

Processen med at planlægge budgettet for Skive Kommune i 2021 er rullet i gang, og i den forbindelse er vi er mange sygeplejersker i kommunen, som inderligt håber, at sygeplejen undgår flere besparelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på planlagt tilsynsbesøg i Hjemmeplejen Salling i efteråret 2019. Besøget har desværre udløst et påbud for bl.a. mangelfuld dokumentation. Det har vi siden knoklet for at rette op på. Men hvordan kan det være, at det er kommet hertil? Jo, vi har som sygeplejersker været ramt af besparelser som følge af den politiske beslutning om 1½ procents-besparelse og effektivisering hvert år. Som eksempel kan jeg nævne, at der i 2017 var seks sygeplejersker i aftenvagt i kommunens hjemmepleje i Salling. Nu er vi tre og en akutsygeplejerske. Også i dag- og nattevagt er vi færre, og stillinger bliver ikke altid genbesatte. Disse reduktioner harmonerer ikke med, at borgere bliver sendt hurtigere og ikke færdigbehandlede hjem fra hospitalet. Det betyder nemlig, at vi i den kommunale sygepleje skal løfte flere og mere komplekse opgaver, som kræver sygeplejerskers kompetencer og uddannelsesniveau.

Ressourcer rækker ikke:

Af påbuddet fremgår det, at de i flere tilfælde fandt grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke fyldestgørende og systematisk journalføring. Det rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient, skriver Styrelsen.

Som sygeplejersker har vi gennem de seneste år forsøgt at gøre ledelsen opmærksomme på de bekymrende vilkår med risiko for fejl og mangler. I hjemmesygeplejen ønsker vi nemlig om nogen at sikre borgerne kontinuitet samt kvalitet i pleje og behandling. Jeg kan derfor garantere jer for, at vi sygeplejersker gør, hvad vi kan med de vilkår, som vi får stillet til rådighed. Men med de ressourcer og vilkår, vi skal agere under, er det umuligt. Det er ganske simpelt både uhensigtsmæssigt og ubehageligt, at vi ikke får mulighed for at yde de kerneopgaver, vores uddannelse og kompetencer giver os.

Manglen på kontinuitet; altså at det er den eller de samme få sygeplejersker, som varetager sygeplejen hos den enkelte borger, har betydning for patientsikkerheden; det er også blevet tydeligt med påbuddet. Den manglende kontinuitet skyldes til dels, at kun ganske få af sygeplejerskerne i Skive Kommune er fuldtidsansatte. Stillinger opslås som deltidsstillinger på trods af fine hensigter om fuldtidsstillinger. Fuldtidsansættelse til de, som ønsker det ved - og som er normen på det øvrige arbejdsmarked - opnås kun ved at der tildeles flere timer til sygeplejen.

Besynderlig besparelse:

Et tankevækkende eksempel på en besparelse på vores område er, at der i kommunens budget for 2020 bl.a. er lagt en besparelse på mere end 1 millioner kroner, som følge af at det politisk er besluttet, at vi ikke skal udføre IV-behandling i hjemmene; altså medicin direkte i blodåren. Det lyder måske som en oplagt besparelse, men fakta er, at vi aldrig har fået tilført midler for at løse opgaven, og hvad så når opgaven formodentligt kommer tilbage igen- hvor er de sygeplejersker som er sparet væk så at finde og ansætte igen?

Stort behov for hjemmesygepleje:

I Skive Kommune har vi mange ældre borgere med høj gennemsnitsalder. Mange af disse har komplekse problemstillinger og flere konkurrerende kroniske lidelser. Faktisk viser statistikken, er vi blandt de kommuner, der har flest kronikere per indbygger. Senest viser tildelingen af midler fra udligningsreformen, at Skive er udfordret. Pengene rækker ikke til den bemanding, som borgernes behov fordrer. Besparelserne gør samtidig, at vores arbejdsmiljø er belastet, og påbuddet viser, at det i værste fald kan have alvorlige konsekvenser for borgernes patientsikkkerhed.

Så kære politikere, hjælp os med at hjælpe vores borgere. Flere besparelser på hjemmesygeplejen risikerer at blive en større omkostning for kommunens økonomi på længere sigt. I er mere end velkomne til at besøge os, så I kan få syn for sagen og få en fornemmelse af vores arbejdsvilkår. Bare sig til!

Med venlig hilsen

Birthe Søndergård

Abildgaard

TR/FTR for DSR

Pleje & Omsorg

Hjemmeplejen Salling ,

Vilevej 17, Vile,

7870 Roslev

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland