Lighed i sundhed

Udgivet:05. november 2021, 16.38

Læsetid:2 minutter

Morten Flæng.

Af Morten Flæng. kandidat til regionsrådet (S) Vestervang 11
7830 Vinderup

ULIGHED Langt de fleste er enige om, at det er dejligt med et lille land, »hvor få har for meget og færre for lidt« som Grundtvig skrev i 1820.

Et land, hvor advokatens, smedens og arbejdsmandens døtre og sønner går på samme skole, spiller på samme fodboldhold, og drømmer om nogenlunde de samme ting i livet i et land, hvor det selvfølgelig ikke er værre at blive syg for arbejderen end for direktøren. Alligevel så oplever vi, at uligheden bliver skævere år for år. Det kan vi ikke være bekendt.

Ulighed i sundhed er langt fra løst, og efter min mening fylder det alt for lidt i sundhedspolitikken, og derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med regeringens markering af, at området vil blive op prioriteret.

I regionen er vi klar og ser frem til en sundhedsaftale, hvor vi tager de nødvendige skridt til at få gjort op med de uretfærdige forskelle der er og skaber bedre rammer, der kan give flere danskere sundere leveår med bedre trivsel.

Sundhedsvæsnet kan gøre rigtig meget for vores sundhed, men vil aldrig i sig selv være tilstrækkelig til at holde sygdom, mistrivsel og ulighed fra døren. Derfor er en bred forebyggelsesindsats en af hovednøglerne til at skabe mere lighed i sundhed og trivsel. Det kræver prioriteringer på tværs af hele samfundet og med fokus på hele det levende liv fra de tidlige leveår til alderdommen.

Vi skal som region blive bedre til at tilpasse sundhedsvæsnet til den enkelte og til lokalsamfundet. Selvom specialisering af sundhedsområdet har sikret stærke faglige miljøer og mere kvalitet i behandlingen på flere områder bl.a kræft- behandlingen, så har de seneste årtiers centraliseringsreformer haft store konsekvenser for adgangen til sundhedstilbud ikke mindst i landdistrikterne.

De kommende sundhedsklynger og regeringens udspil »Tættere på« vil være med til at mindske forskellen mellem land og by. Ved at tage udgangspunkt i de udfordringer, borgerne har, vil vi kunne skabe en mere målrettet indsats, være mere opsøgende og støttende, - ikke mindst for de mest udsatte i vores samfund.

Ulighed dumper ikke ned fra himlen, eller opstår af sig selv. Det kommer af politik.

En stemme på mig den 16. november vil være en stemme der arbejder for lighed i sundhed, - for dig, mig og Vestjylland.