Debat

Af ren nysgerrighed - part 2

Først vil jeg takke for Hr Mortensens svar til undertegnede. Om end der ikke rigtig blev givet et svar på mine spørgsmål.

Jeg stiller spørgsmål til Nye Borgerlige og hr spidskandidat Erik Mortensens lokalpolitiske tilgang, og vil høre om Nye Borgerlige lokalpolitisk, er enige i Vermund og co.

Altså om Hr Mortensen, som tidligere DF’er, ønsker et samfund, hvor ydelser såsom: kontanthjælp, revalideringsydelse, aktiveringsydelse, ledighedsydelse, familieydelse, SU, grøn check osv. Skrottes for en borgerløn på kr. 6.000.

Om Nye Borgerliges lokale kandidater og medlemmer ønsker et samfund hvor det offentlige sygehusvæsen, folkeskolen, ældreplejen og ungeområdet skal privatiseres? Er det for Hr. Mortensen et mål, at den danske samfundsmodel skal ændre sig i retning mod den amerikanske samfundsmodel, hvor mantraet: man er sig selv nærmest, og, enhver er sin egen lykkedes smed, er altoverskyggende.

Jeg spørger deslige om, hvorledes Nye Borgerlige vil redde Skive Kommune. Det kunne være rigtig interessant at høre, da fokus fra lokale medlemmer af Nye borgerlige udelukkende omhandler flygtninge og indvandrere.

Hvordan vil du Hr. Mortensen, lokalpolitisk, stoppe muslimsk indvandring? Jeg er enig med Hr Mortensen i, at der er masser af problemer på flygtninge/indvandrerområdet, og det er også derfor Dansk Folkeparti fik gennemført 146 udlændingestramninger da Lars Løkke Rasmussen var statsminister.

Der er mange ubesvarede spørgsmål på Hr Mortensens svar til undertegnede, og jeg føler mig derfor nødsaget til at spørge igen.

Som afslutning på læserbrevet, vil jeg rigtig gerne svare på dit spørgsmål til mig vedrørende Dansk Folkepartis medvirken til ”Arne pensionen”. Vi i Dansk Folkeparti var meget interesseret i at fjerne partnermodregningen, hvis finansieringen skete ved en genindførelse af brugerbetaling på udlændinges danskundervisning, og ved at afskaffe muligheden for udlændinge, til at få dagpenge fra dag 1. Det var regeringen og venstrefløjen ikke interesseret i og lagde op til en ændring af fradragsreglerne, så alle personer skulle stilles som enlige.

Beregninger har vist, at ved fjernelse af partnermodregningen, ville 138.000 pensionister tabe penge.

Derfor ville Dansk Folkeparti ikke være med til venstrefløjens forslag om partnermodregningen.

Jeg ser frem til dit svar Hr. Mortensen

Med venlig hilsen

Anders Simmelsgaard Krogh

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti

Brårupvej 198

7800 Skive