Gå til hovedindhold
Debat

Affald er et fælles ansvar

08-06-2020 KL. 15:02
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

I disse dage forhandler folketingets partier om en ny affaldsreform. Naturligt nok foregår det på baggrund af regeringens udspil. Mindre naturligt er udspillet nærmest mere blå og liberal end den tidligere regerings tanker på området. Man ønsker en fuld liberalisering af affaldsområdet og store hindringer for at drive forbrændingsanlæg. Det er meget vanskeligt at spotte socialdemokratiske ideer i udspillet. Men som en kineser en engang sagde, så er kattens farve ligegyldig, bare den kan fange mus. Derfor vil vi kommentere kattens egenskaber.

Vi er som SF-ere tilhængere af stærke offentlige og private partnerskaber. I affaldssammenhæng varetager private i dag omkring 70 procent af affaldshåndteringen. At andelen ikke er endnu højere skyldes nogle konkurser i den private affaldssektor, så nogle kommunalt ejede affaldsselskaber har været nødt til at hjemtage opgaverne. I vores eget affaldsselskab NOMI 4S tømmer et privat firma efter udbud folks skraldespande for i alt 6 dele. Papir, metal, plast, batterier afleveres ved affaldsselskabet til videre bearbejdning, før det sendes videre til private firmaer. Papir bundtes. Plast sorteres af vore robotter i forskellige plasttyper, så det har en renhed, der gør det lettere at afhænde til genanvendelse, metal sorteres ligeledes, så vi får mest mulig værdi ud af det. Det grønne affald laves til biogas og restaffaldet fra husholdningerne afbrændes i Maabjergværket og giver varme til borgerne i Holstebro og Struer. Det kommer borgerne til gode. De penge vi tjener på de affaldstyper, der i tiden har en værdi, kan være med til at betale for det affald, vi skal give penge for at komme af med. På den måde kan vi holde priserne i et billigt leje.

Hvis regeringen får sin vilje, skal vi på samme vis som med erhvervsaffaldet overlade dette til private, når det er indsamlet. Det bliver dyrt. Private firmaer vil plukke kirsebærrene og byde ind på de typer af affald, der har en værdi. Overskuddet vil de naturligt nok putte i ejernes lommer og ikke i forbrugernes. De affaldstyper, som vi i dag giver penge for at bortskaffe, skal kommuner fortsat betale de private for også at bortskaffe.

Regeringen siger ganske rigtigt, at vi skal forbrænde mindre og genbruge mere. Enig. Man ønsker også at begrænse importen af affald fra England til forbrænding. Også enig. Offentligt ejede forbrændingsanlæg har et loft på max 20 procent importeret affald til ovnene. Der er intet loft for de private. Derfor lader de tegnebogen styre og affaldet vil blive importeret og afbrændt, hvis der er penge i det. Vi er derimod ikke enige i deres påstand, om at situationen i dag skyldes de kommunale affaldsselskabers inkompetence. Forskellige regeringer, både røde og blå, har været for uambitiøse i at opstille mål for genanvendelse. Vi har i affaldsselskaberne levet op til de krav, der var. Men nu er et sovende Folketing overhalet af ambitiøse, håndfaste EU krav om 50 procent genanvendelse stigende til 65 procent om få år.

Det er bydende nødvendigt, at vi høster klimagevinsten ved en bedre håndtering af affaldet. Vi skal nå 70 procent CO2 reduktion inden 2030. Heraf skønnes en bedre håndtering af affaldet, primært plastik, at kunne bidrage med 5% point af hele klimaindsatsen, så dagsordenen er vigtig.

En effektiv og billig affaldshåndtering sikres ved stærke offentlig-private partnerskaber, hvor man ikke foretager en kastration af den offentlige del.

Anders Bøge,

bestyrelsesmedlem i NOMI 4S ,

Sønderhede 8, Spøttrup,

Byrådsmedlem for SF i Skive Byråd,

Karsten Filsø

bestyrelsesmedlem i NOMI 4S,

Sønderkærvej 8, Ulfborg

byrådsmedlem for SF i Holstebro

Byråd

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland