Forventninger til plan- og udviklingsstrategi

Udgivet:05. december 2022, 10.58

Læsetid:2 minutter

Arne Post skriver om plan- og udviklingsstrategien for Skive Kommune - blandt andet om Limfjordens blå biomasse og klimatruslens alvor. Arkivfoto: ANTON MADSEN

Af Arne Post. Lindevænget 11 7800 Skive

2 måneder siden

POLITIK Byrådet skal den 20. december vedtage plan- og udviklingsstrategien. Mine spørgsmål til forslaget og forvaltningens svar gengives forkortet:

Er der ikke behov for at få uddybet, hvad udsagnet »Vækst og velfærd vil altid være hinandens forudsætninger«, er baseret på? Spørgsmålet er underbygget med et udsagn fra fremtrædende klimaforskere, der på baggrund af klimatruslens alvor skriver: »Det, vi har brug for, er et nyt paradigme, hvor vi ikke længere accepterer jagten på økonomisk vækst på klodens bekostning.« Svar bl.a.: Der arbejdes på mange fronter.

Hvilke analyser er visioner og mål baseret på? Svar bl.a.: Samarbejdsgrundlag fra konstitueringen af byrådet i 2021 indgår som et væsentligt element. - Hvor finder man det?

Hvilken gavn vil Skive vil have gavn af en Hærvejsmotorvej, og kan anbefaling af den ikke spænde ben for udbygning af rute 34? Svar bl.a.: Det er vigtigt at arbejde på flere fronter - Ingen henvisning til analyse.

Motorveje vil medvirke til mere biltrafik. Hvordan hænger anbefaling af en Hærvejsmotorvej sammen med målet om at reducere transportsektorens emissioner? Svar bl.a.: Der er mange sammenhænge at tage højde for.

Tager målet om at »udnytte Limfjordens blå biomasse til produktion« sigte på at åbne for yderligere muslingefarme? Svar: Der er endnu ikke formuleret en fælles holdning til færre eller flere muslingefarme.

Er det foreslåede aflastningscenter udtryk for klimahensyn? Svar bl.a.: Forventning om større lokal handel.

Vil det ikke være oplagt at give udtryk for støtte til vedtagelse af en naturlov? Svar: Det er ikke et spørgsmål, der hidtil er drøftet.

Byrådet kan vælge at tilslutte sig forvaltningens indstilling, så de 22 indlæg, der er kommet, kun medfører ubetydelige ændringer. Men det kan også beslutte at få forbedret grundlaget for den forestående revision af kommuneplanen.

Indlæser debat