Beslutningen truffet: To skoler lægges sammen

Trods opfordringer til at afvente den kommende strukturdebat, er beslutningen om sammenlægning af to specialskoler nu truffet

11. juni 2021, 17.00

Specialskolen for børn med autismespektrumforstyrelser Krabbeshus Heldagsskole, der ligger på Resenlund, skal fra oktober have fælles ledelse og administration med en af kommunens andre specialskoler, Centerklasserne på Ådalskolen Her går elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Arkivfoto

SPECIALSKOLER Med virkning fra den 1. oktober har et flertal i Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune besluttet, at to specialskoler - Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne på Ådalskolen - skal have fælles administration og ledelse. Et mindretal bestående af Elsemarie Trøst (SF) og Peter Mousten (DF...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!