Mere grøn opvarmning giver mere CO2

26. november 2021, 10.34

Foto: Adobe Stock Photo

KLIMA Skive Folkeblad bragte den 23. november en artikel om Skive Fjernvarmes planer om et nyt flisfyret varmeværk på Holstebrovej, her i Skive.

Det nye værk skal udelukkende fyre med biomasse, og primært træflis, som er planen skal fremstilles og leveres fra nærområdet i en radius af 40 til 50 KM. fra værket.

Alt sammen meget fint, HVIS træflis var CO2-neutral, hvilket jo ikke er tilfældet.

Hvis man planter nye træer til erstatning for det træ man fremstiller flis af, så vil der gå mellem 100 og 200 år, før de nye træer kan optage sammen mængde CO2 som man afbrænder.

Og over halvdelen af det træ, der fældes i de danske skove, anvendes til fremstilling af el og varme.

Så der går MANGE år, før der igen optages samme mængde CO2 i de nye træer.

Jeg mangler i den grad en kritisk journalistisk tilgang til Skive Fjernvarme fra Skive Folkeblad her, og ikke en falden på halen over hvor grøn omstilling, Skive Fjernvarme påstår de har realiseret. Man siger fra Skive Fjernvarme, at man sidste år producerede varme med 90 % biomassebrændsel.

Hvem garanterer, at det er CO2-neutrale træpiller, det kommer med skib fra de baltiske lande og andre steder, hvor indstillingen ligger mere i det økonomiske, end hensynet til klimaet.

Nu vil man så på Skive Fjernvarme bruge 12 lastvognlæs træflis dagligt, i det nye varmeværk på Holstebrovej, og det er så, skal man forstå, OGSÅ CO2-neutralt.

Ifølge Dansk Naturfredningsforening vil den CO2, der hvert år frigives ved afbrænding af træ til el og varmefremstilling betyde at Danmarks udledning af CO2 vil stige med 20 %.

Det kalder jeg IKKE en grøn omstilling, men en udnyttelse af de efterhånden forældede regler for udregningen af CO2-udledningen, der ligger til grund herfor.

Ifølge Klimarådets rapport fra 2018 brugte Danmark næsten 3 gange så meget biomasse pr. indbygger, som det globale, bæredygtige potentiale, der sikrer at skovenes vigtige rolle som CO2-lager ikke sættes over styr.

Og frem til nu er forbruget bare steget og steget. Jeg synes, man med rette kunne stille Skive Fjernvarme det spørgsmål, »Hvorfor bliver der ikke samarbejdet med GreenLab om en nutidig, fremtidssikret løsning«, og ikke, efter min mening, en klimabelastende forældet træflisløsning.

Der skal graves kilometervis af rørledninger ned i de nye områder, hvor der MÅSKE kan komme nye fjernvarmekunder.

Og i de rørledninger sker der et stort varmetab, og det koster masser af energi at pumpe rundt, særlig udenfor varmesæsonen, hvor forbrugerne jo til stadighed forventer at kunne få varmt vand.

Det nye varmeværk vil koste 180 mil.kr. at opføre i 2016-priser, og alle aftagere af Fjernvarme her i Skive hæfter solidarisk for investeringerne, bare tænk på fjernvarmen i Viborg med fejlslagen geotermisk boring.

Det kan blive en rigtig dyr oplevelse, hvis forudsætningerne vedr. træflis ændres.

Ændringerne kunne være manglende og dyrere træflis pga. stor efterspørgsel.

Afgift belægning på træflis, pga. miljøbelastningen.

Hensyn til biodiversiteten i leveringsområdet skærpes ved fund af bevaringskrævende plante og dyreliv.

Løsningsforslag til Skive Fjernvarme

Den el som Skive Fjernvarme fremstiller på varmeværket på Thorsvej kunne anvendes til at forsyne leasede varmepumper ude ved den enkelte forbruger med el.

DET ville være mere grøn omstilling, og ja, det er stadig baseret på træpiller, men dog lidt bedre end træflis.

Og nu er værket på Thorsvej jo etableret og skal bruges, og det kører super godt.

Hvis man havde en aftale om levering af X antal varmepumper til nye fjernvarmekunder, ville man kunne få fordelagtige priser, og der skulle ikke graves op i hele området, og varmetabet kunne man så undgå.

Det nye værk på Holstebrovej ændres fra træflis til solcellebaseret elværk, med batterilagre til el.

Skive Fjernvarme kunne også investere i vindmølleprojekter, og herved få el til varmepumper ude ved forbrugerne, og til akkumuleringstanke, så varme fremstilles, når elpriserne er helt i bund, normalt om natten.

Skive Fjernvarme kunne også med fordel gå ind i elmarkedet, via elbørsen, og her få fordelagtige aftaler, da man jo ville være storkunde, og levere el til alle fjernvarmekunder i Skive.

MEN, bestyrelsens beslutninger omkring det nye flisfyrede værk på Holstebrovej er IKKE fornuftigt og bæredygtigt.

Det er utidssvarende, forældet tankegang, og ikke Skive Fjernvarme værdigt.

At man holder fast i en beslutning uanset følgerne for forbrugerne er ikke i orden efter min mening.

De demokratiske spilleregler er jo desværre som de er, hvor bestyrelsen, sammen med de to boligselskaber, og de private udlejere, samt kommunen, kan bestemme suverænt over os almindelige kunder i Skive Fjernvarme.

Det burde ændres til, at hvis man vil gøre sin mening gældende ved generalforsamlingerne, så skal man møde op hver enkelt aftager, med sin stemmeret.

Afsluttende vil jeg gerne rose Skive Fjernvarme for en fantastisk drift og stabil levering af varme til kunderne.

Det kan nok ikke gøres bedre, og der kommer hele tiden nye gode løsninger på driftsiden.

Indlæser debat