Avisen Mener

Besindighed i byrådet

En af avisens læsere og jævnlig bidragyder til debatten, Carl Eiler Carlsen fra Glyngøre, ramte hovedet på sømmet, da han i et læserindlæg i Skive Folkeblad onsdag appellerede til Skive Byråds politikere om at udvise besindighed.

Han kaldte i læserbrevet en opførsel, hvor byrådet eller et byrådsmedlem vil overtage foreningers initiativer og ikke respekterer, at foreninger har vedtægter, der er vedtaget demokratisk på deres respektive generalforsamlinger, for uacceptabel. Carlsen føjede til, at »en udmelding om, at man ikke kan deltage i et budgetforlig, hvis Skive-Listen deltager, er helt ude i hampen«.

Læserbrevet var en reaktion på den seneste tids polemik mellem Skive-Listens Knud Bjerre og Dansk Folkepartis lokalafdeling. Knud Bjerre har - i hvert fald foreløbig uden dokumentation - hævdet, at Dansk Folkeparti står bag en politianmeldelse mod ham for dokumentfalsk i forbindelse med en ansøgning om kommunal støtte til indkøb af et event-telt. Knud Bjerre har oplyst, at han har sin viden om, at DF står bag politianmeldelsen, fra et medlem af DF’s bestyrelse.

Det har bragt sindene i kog i Dansk Folkeparti. Partiets gruppeformand i Skive Byråd, Preben Andersen, Nr. Søby, har udtalt, at Knud Bjerre har løjet om, at Dansk Folkeparti står bag en politianmeldelse af ham. Det er på den baggrund, at DF ikke vil medvirke til et eventuelt budgetforlig, hvor Skive-Listen også er med.

»Budgetforliget er kommunens finanslov, og den bestemmer de økonomiske rammer for kommunen i det kommende år, hvorfor den ikke kan være afhængig af, hvem der kan være i stue med hinanden«, skrev Carl Eiler Carlsen i onsdagens læserbrev i Folkebladet.

Mere præcist kan det vel ikke beskrives.

Gennem de sidste mange år er politikerleden vokset i befolkningen - på både lokalt, nationalt og globalt plan. Det bidrager på ingen måde til at genoprette tilliden til folkevalgte, hvis uenighederne ender i insinuationer, påstande og personlige angreb. Borgere i al almindelighed kan med rette forvente, at politiske modstandere kæmper på argumenter og holdninger til det politiske indhold.

Skive Kommunes budget afstikker som nævnt rammerne for kommunens økonomi, og hensynet til flere end 46.000 borgeres forhold i hele Skive Kommune bør veje tungere end lysten til at udstille uviljen mod en politiker fra et parti eller en liste, man ellers ikke nødvendigvis er uenig med, når det gælder den overordnede økonomi i kommunen.

Tillid indbyrdes mellem politikere på tværs af partifarve er naturligvis også vigtig, men det må fortsat være sådan, at det afgørende er, hvad man samarbejder om - og ikke hvem man samarbejder med. Vælgerne har en berettiget forventning om, at det er voksne, ansvarlige mennesker, der forvalter den kommunale økonomi.

At hele teltsagen er blevet håndteret uheldigt fra starten, som borgmester Peder Chr. Kirkegaard har udtalt, erkender også Knud Bjerre selv. Om hans påstand om, at Dansk Folkeparti står bag en politianmeldelse, er rigtig eller forkert, har avisen ingen viden eller mening om.

Er påstanden forkert, er Dansk Folkepartis fortørnelse forståelig. Men igen: Skil tingene ad og »kom ind i kampen« om at få indflydelse på den kommunale politik - herunder forhandlingerne om næste års budget. Det er for alvorlig en sag til at boykotte. En enkeltsag skal ikke skygge for vigtigt politisk arbejde.

Som borgmester Peder Chr. Kirkegaard mindede om i Skive Folkebad i mandags, er man som folkevalgt borgernes tjener og bør derfor passe sit arbejde for at fremme borgernes og kommunens bedste.

Folkevalgte skal ikke miste proportionssansen. Så med Ludvig Holbergs ord: »Forlig Jer, I Skabhalse«.

O.A.