Debat

Bette Jens’ Hyw - igen

For kort tid siden henvendte jeg mig via mail til borgmester P. Chr. Kirkegaard og udvalgsformand Bent Dyrberg da det kom mig for hjertet, at et lokalt boende brudepar ikke kunne blive fotograferet på Spøttrup Borg uden først at betale entré.

Har i skrivende stund stadig ikke hørt fra de to herrer, men så modtog jeg en mail fra en ledende medarbejder som var flot formuleret, informativ, uddybende, men på andre måder skræmmende. Indholdet i mailen informerer mig så om, at magtforholdet mellem Slots- og Kulturstyrelsen kontra vort politiske system på ingen måder er i balance.

For afholdelse af Bispens Marked forlanger styrelsen mellem kr. 40000 og kr. 90000 for en periode på 7 dage. For en tilflytterfilm i samarbejde med borgerforeningen kræves der kr. 6000 af styrelsen. Eng- og markarealer udliciteres, så studeprojektet falder til jorden.

Synd og skam for de ildsjæle som gør alt for at skabe opmærksomhed for disse egnsrelaterede projekter. Museum Salling er i forvejen hårdt prøvet med øgede omkostninger på huslejer etc.

Er det rimeligt, at embedsmænd fjern fra vores egn og vores kultur skal have så megen magt, som vi ditto har set med Bette Jens ’Hyw og nu også med kulturperlen Spøttrup Borg.

Er det rimeligt, at et lokalt brudepar ikke kan få en »gratis oplevelse« og på takkekort til venner og familie kan fremvise et smukt gammelt bygningsværk fra vores egn.

Det er fint med entré på normale omstændigheder, men den grådighed fra en offentlig styrelse er uhørt og bør stoppe.

Skive Kommune har overtaget Jenle. Bør Skive Kommune ikke overveje det samme med Spøttrup Borg og ikke mindst Bette Jens’ Hyw?

Konservative i Skive vil i det kommende KV 21 vægte en turist- og kulturvenlig politik og kæmpe for vores egn.