Lokalt

Boligselskab har plan: Bunker skal være nyt mødested for byens borgere

En rest fra Den kolde krig skal ændres til et levende mødested for borgere.

Dét er boligselskabet AAB i Skive ved at realisere bag en af boligselskabets blokke på Dalgas Allé i Skive.

Et »Underværk« kan hjælpe det på vej. AAB har søgt penge til projektet hos Realdanias pulje til initiativer, der skaber rammer om fællesskab. Puljen kan ses på nettet: Underværker.dk.

Her kan man stemme på et projekt, der er søgt penge til. For at komme i betragtning skal projektet på Underværker.dk have 500 stemmer - alle kan stemme, og AABs projekt er nu til afstemning.

I et buskads bag AAB-lejligheder på Dalgas Allé ligger fem koldkrigsbunkere, som AAB vil udvikle til levende mødesteder. Den ene bunker skal indrettes til »Mødeværket.«

På Underværker.dk beskrives idéen sådan: »Der skal skabes aktiviteter, der samler og inddrager mennesker med forskellige baggrunde, kulturer og aldre. Derfor vil vi skabe et fællesskab om noget, vi alle kan forholde os til: Ombygning af en koldkrigsbunker til et sted, hvor der er værktøj og rum til reparationer af stort og småt. Her mødes unge og gamle som kan drage nytte af hinandens erfaring og idéer.«

- Vi ønsker et bedre samarbejde på tværs, og vi ønsker at styrke vores fællesskab - det kan allerede skabes og styrkes i processen med at udvikle og omdanne koldkrigsbunkeren. Vi håber, at mange - ikke kun fra Dalgasområdet, men fra hele Skive vil støtte den gode idé med en stemme, så projektet kan komme et skridt nærmere realisering, siger Gert Holm, forretningsfører for AAB i Skive.

Ådalskolen, Skive Kommune og beboere i området bakker projektet op.

Det nye område bliver tilgængeligt for alle - også folk, der ikke bor i området. Der bliver nedsat tværgående arbejdsgrupper, der skal involveres i, hvordan koldkrigsbunkeren skal indrettes, og i, hvordan der skabes liv i området på tværs af boligområdet.

Bunkerne her bag blokke med lejligheder på Dalgas Allé i Skive er godt skjulte. De er efter den kolde krig ikke længere nogen nytte til. Dét bliver måske ændret.  Foto: Steen Don