Gå til hovedindhold
Debat

Børns modgang og forældreadfærd

07-10-2019 KL. 11:22
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

I Skive Folkeblad læste jeg den 3. oktober et længere indslag om Mogens Garder, afgående formand og nyudnævnt æresmedlem i Skive Forenede Håndboldklubber. Dette var særdeles spændende læsning om en mand, som jeg via mit politiske virke omkring hal C husker som en ualmindelig dygtig leder og et kompetent menneske, men også læsning om egenskaber, som Mogens finder vigtige som et led i driften af en stor klub samt ikke mindst vigtigheden af måden, hvorpå mennesker omkring klubben agerer i givne situationer.

Mogens udpenslede herunder, hvordan han under sine otte år som formand blandt mange glæder havde oplevet en ting, der bekymrede ham; forældres adfærd på facebook / internettet. Selv om Mogens ikke længere er formand for SFH, tjener det ham til ære, at han adresserer denne udfordring samt anfører, at en stor klub som SFH fremadrettet skal medvirke til ændring af dårlig forældreadfærd.

Jeg har i flere årtier som politimand i vor kommunes SSP-samarbejde nærmest »været rejsende« på vore skoler for at løse udfordringer blandt vore unge mennesker, og hvor har jeg mange gange mødt de præcist samme udfordringer, som Mogens har mødt i SFH.

Mange og absolut hovedparten af forældre er dygtige, hjælpende og empatiske mennesker, men deres modstykke opleves desværre også.

Det sker alt for ofte, at forældre uden at være nysgerrige og kritisk lyttende tager for givet, at barnets udlægning af en episode eller udfordring er korrekt og derpå - uden at forholde sig andres udlægning af udfordringen - straks tager til genmæle.

Når denne tagen til genmæle sker på internettet - og dermed før eller siden bliver bekendt for barnet - og måske endda, når det bliver rigtigt grimt, sker ved at søge opbakning hos andre forældre mod et andet barn, mod en lærer, mod en træner eller mod et hvilket som helst andet menneske, er det ofte svært en genetablere et godt samarbejde til gavn og glæde for barnet.

Jeg hører ikke så sjældent, hvordan forældre på nettet nærmest søger opbakning til »smædekampagner« mod voksne eller børn, som efter deres umiddelbare og ofte overfladiske informationer har været uretfærdig mod deres barn.

Jeg ved, at mange lærere kan genkende denne problemstilling, og at det følgende helt nødvendige arbejde med løsning af de heraf følgende udfordringer fylder meget og tager tid, der ellers kunne være anvendt til mere rationel læring eller dannelse.

Jeg ville ønske, at forældre, der handler på denne måde, ville forstå, at det er til direkte ulempe for deres barns fremtid ikke at være kritisk og lytte til andre synsvinkler, ligesom det ikke tjener målet om et godt liv for sit barn at tale eller skrive nedsættende om andre børn eller voksne.

Hvis man som forælder oplever uhensigtsmæssigheder omkring sit barn ville det være ønskværdigt, at denne bekymring blev genstand for en fysisk samtale med relevante voksne mennesker for at finde frem til sandheden og følgende relevante løsninger.

Jeg ved, at der i vor kommune pågår et stærkt samarbejde mellem skole, socialvæsen (kommunen) og politiet.

På skoleområdet arbejder dygtige og dedikerede fritidsvejledere og AKT-medarbejdere (adfærd-kontakt-trivsel) med bl. a. ovennævnte beskrevne udfordringer.

Min opfordring vil være, at dette etablerede samarbejde, når det giver mening (- og når vore lærere har tiden hertil!), inddrager relevante eksterne aktører - som eksempelvis foreningslivet - i dette så vigtige arbejde med at skabe de bedste betingelser for vore unge mennesker.

Det er således mit forhåbentligt ikke naive håb, at vi i højere grad må lykkes med at udvikle og danne vore unge mennesker og give dem den fornødne »ballast i rygsækken«, på deres vej mod voksenlivet, såfremt vi sammen arbejder i samme retning.

Venlige hilsner

Peter Hahn,

Skive Byråd (V),

Majsvænget 25,

7870 Roslev

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland