112

Brandfolk på morgenarbejde: Saltspreder kom på afveje

Brandfolk fra Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive måtte tidligt på arbejde lørdag morgen. Klokken 6.30 gik en alarm om oliespild på Glyngørevej. Indsatsleder Jan Nygaard Christensen fortæller, at en saltspreder var gledet af vejen og landet på siden i grøften.

- Og her har den lækket dieselolie fra tanken, fortæller han.

Brandfolkene har arbejdet i et par timer med at få lagt olieabsorberende molergranulat ud for at hindre, at dieselolien siver ned i jorden. Jan Nygaard Christensen blev på stedet, indtil lastbilen var kommet på højkant igen for at se, om der var brug for yderligere inddæmning af olie.

- Og når saltbilen er kommet op igen, skal vejvæsenet ud for at reetablere stedet, for skrænten er skredet sammen, der hvor den har ligget, siger han.

Jan Nygaard Christensen tør ikke sige med sikkerhed, om uheldet skete glat vej, men politiet har tidligere på morgenen meldt ud, at der lokalt er glatte veje rundt omkring i regionen.

Lørdag morgen kom en saltspreder på afveje og landede på siden i grøften. I den forbindelse lækkede den dieselolie fra tanken. Arkivfoto