Tidligere borgmester er død: Den konservative major blev den første borgerlige Skive-borgmester i 69 år

Fra Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard, har vi modtaget dette mindeord over Søren E. Andersen. Han blev 85 år

Udgivet:15. marts 2023, 15.26

Læsetid:3 minutter

Søren Andersen fotograferet i 2001.

DØDSFALD Det er med sorg og vemod, at vi har modtaget meddelelsen om fhv. borgmester, major Søren E. Andersens dødsfald.

Søren Andersen blev medlem af Skive byråd valgt for Det Konservative Folkeparti den 1. april 1978 og var medlem til 31. december 2001, heraf som borgmester for Skive Kommune fra 1998 til og med 2001.

Søren Andersen havde interesse for alle de kommunale områder, men var især interesseret i det økonomiske, planlægningsmæssige og tekniske områder. Allerede i den første periode var han formand for havneudvalget. Fra 1986 og fremefter var han medlem af økonomiudvalget. Fra 1. januar 1986 til 31. december 1993 var han formand for plan- og bygningsudvalget, hvor han ydede en stor indsats og med sin interesse og indsigt var med til at tegne planerne og stregerne for Skive Kommunes fysiske udvikling.

Han evnede i langt de fleste tilfælde at samle udvalget om at få enige indstillinger om kommunens udvikling, da det var afgørende for ham, at man kunne have tillid til den fysiske planlægning i kommunen.

Endelig var Søren Andersen udpeget af byrådet til en række bestyrelser og udvalg.

Søren Andersens periode som borgmester var historisk. Han blev nemlig den første borgerlige borgmester i Skive Kommune, der brød 69 års socialdemokratisk ledelse af Skive kommune. Perioden blev ikke let, da der også skulle træffes vanskelige beslutninger organisatorisk og økonomisk. Men med stor indsigt, flid og evnen til at indgå politiske kompromiser blev mange ting forandret i perioden.

Herudover var Søren Andersen fra 1986 udpeget af byrådet som delegeret til Kommunernes Landsforening. Via denne post blev han valgt af konservative byrådsmedlemmer fra hele landet til bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, hvor han udover at repræsentere partiet lagde vægt på at bringe synspunkter fra Skive frem. I kraft af denne bestyrelsespost var han i en periode formand for Kommunernes Lønningsnævn, som indgik overenskomster med personaleorganisationer på det kommunale område.

Det karakteriserede Søren Andersens arbejde, at han altid mødte velforberedt. Han havde ofte en klar vision om, hvad han ønskede at opnå, og viljestyrken til at gennemføre det. Han havde respekt for velforberedte og velargumenterede modstandere, og satte pris på en god diskussion. Var man til gengæld ikke velforberedt, kunne man godt slå sig på ham. Han havde også havde modet til at tage svære beslutninger, det virkede som om, at problemer for ham blot var til for at løses, og forhindringer til for at overvindes. Og så var en aftale med Søren Andersen en aftale. Troværdighed og loyalitet var nøgle ord, og hvor han aldrig svigtede.

Søren Andersen blev opfattet af en del, som havende et ret traditionelt syn på kvinder, hvilket påvirkede samarbejdet med nogle. Der var dog ikke tvivl om, at han satte pris på at være galant overfor kvinder og at give dem et kompliment, når han fandt anledning hertil.

Søren Andersen lagde ikke skjul på, at han var fra København, og var kommet til Skive i forbindelse med arbejdet ved forsvaret. Han fremhævede ofte de gode ting, han som officer havde lært.

Efter udtræden af byrådet blev Søren frivillig i Skive byhistoriske arkiv, hvor han til stor glæde for alle brugte sin store viden. Helbredet satte desværre på et tidspunkt stop herfor, ligesom det forhindrede ham i at komme ud i byen og få en god diskussion med bl.a. tidligere med- og modspillere.

En respekteret og stor personlighed har forladt os.

Æret være Søren Andersens minde.

Peder Christian Kirkegaard

Borgmester

Indlæser debat