Bæredygtigt Landbrug fordrejer budskab

Udgivet:18. september 2023, 11.19

Læsetid:2 minutter

Mikkel Linnemann Johannson og ErIk Kristensen skriver om klimaregnskabet ved udtagning af lavbundsjord fra landbruget.

Af Mikkel Linnemann Johannson og ErIk Kristensen hhv. leder af kommunikation på Det Naturvidenskabelige Fakultet og professor på Biologisk Institut

FORSKNING Næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Niels Hauge Mikkelsen, misbruger den forskningsformidling, som vi på Syddansk Universitet gør os umage med at bedrive.

Målet for os er at dele korrekt, videnskabeligt funderet viden om de emner, vi forsker i. Desværre oplever vi i dette tilfælde, at enkelte sætninger misbruges uden hensyn til hverken konteksten eller de helt grundlæggende præmisser i teksten.

Resultatet er fake news med Bæredygtigt Landbrug som afsender, der udgiver sig for at have forskningen på sin side, mens sandheden er det stik modsatte.

Niels Hauge Mikkelsen har i sit læserbrev i Skive Folkeblad »Udtagning af landbrugsjord forværrer klimaet« den 28/7 skrevet, at »et nyt forskningsresultat fra SDU bekræfter gammel viden, der åbenbart aldrig nåede ind til beslutningstagerne på Slotsholmen; Udtagning og vådlægning af lavbundsjord - der i rigtigt mange tilfælde er virkelig god landbrugsjord – er en meget dårlig ide.«

Budskaberne fra Bæredygtigt Landbrugs næstformand ligger langt fra sandheden og ligner på ingen måde de konklusioner, som den interviewede forsker, professor Erik Kristensen, Biologisk Institut, når frem til i SDU’s pressemeddelelse.

Hverken professor Erik Kristensen eller SDU vil agere kilde til Bæredygtigt Landbrugs falske kampagne.

Derfor tager vi også kraftig afstand fra førnævnte læserbrev.

Hvis Niels Hauge Mikkelsen havde været interesseret i at referere korrekt til SDU’s pressemeddelelse, havde han oplyst i sit læserbrev, at anbefalingen fra professor Erik Kristensen er, at oversvømmelse af lavbundsjorde bør ske med saltvand eller med så tilpassede mængder ferskvand, at området bliver til en fugtig eng eller mose. Dette vil nemlig være gavnligt for klimaet.

Det, som SDU’s forsker advarer imod, er specifikt og udelukkende oversvømmelse med ferskvand i en sådan grad, at der står frit vand over den tidligere lavbundsjord. Denne tilgang vil nemlig øge udledningen af metangas i et omfang, som kan medføre et minus på klimakontoen.

Niels Hauge Mikkelsen har valgt at se bort fra disse pointer. Derfor understreger vi her – både overfor ham og Bæredygtigt Landbrug - at, forskningen viser, at det er godt for klimaregnskabet, hvis man udtager lavbundsjord til oversvømmelse ved saltvand eller til mosedannelse ved oversvømmelse med ferskvand.

Indlæser debat