Hvem bestemmer den lokale politik for udlejningsboliger?

Udgivet:24. januar 2023, 10.18

Læsetid:2 minutter

Else Marie Larsen skriver om udlejningsboliger i Skive Kommune. Arkivfoto

Else Marie Larsen. frivilligt borgermedlem af Landsbyudvalget Nautrup Møllevej 30 7870 Roslev

2 måneder siden

UDVIKLING Med dagsorden for økonomiudvalgsmødet (Ø.K.) tirsdag den 24. januar i hånden, hvor vigtige emner er på dagsorden. Er der så også områder som har stor indvirken på vores landsbyers muligheder for udvikling, tilflytning og bosætning. Men hvordan logikken hænger sammen, er rigtig svært af finde.

Historien er på baggrund af en indstilling fra Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) behandler byrådet i 2020 en såkaldt Helhedsplan for udlejningsboliger i Breum, Fur, Durup, Jebjerg og Selde (af AAB benævnt helhedsplan for afdeling 16 herunder også Glyngøre) om reduktion af i alt 42 udlejningsboliger med salg af 16 boliger, 5 boliger sammenlægges og 21 boliger nedrives.

I helhedsplanen arbejdes med reduktion ved flere muligheder, hvor nedrivning jo er langt det værst tænkelige for udvikling, fastholdelse og bosætning i landsbyen, da det samlede ordentlige udlejningsboliger på den måde formindskes. Hvordan man finder frem til den logik om hvordan og hvilke boliger læs landsby er den heldige /uheldige, er rigtig svær at finde og få forklaret, da det ud over især det lokale -boligforening og byråd / Ø.K.- også ses Landsbybyggefonden og Bolig- og indenrigsministeriet (beliggende i København).

Slutresultat og som så også er indstillingen i morgen fra AAB er en reduktion på 26 boliger hvor Durup forsat skal have 4 boliger nedrevet, Selde skal nedrive 4 boliger og sælge 2, Breum nedrives 8 boliger, 4 sælges og 5 renoveres til større og bedre boliger. Jebjerg får lov at sælge 4 boliger og Fur bevarer alle 12 boliger som skulle have været nedrevet eller solgt. Alt i alt færre muligheder for tilflytning af beboere i vores landsbyer. Altså også en udvikling som får store konsekvenser for liv og udvikling i landsbyerne med færre til at benytte bl.a. daginstitutioner, skoler, foreninger, haller og dagligvarebutikker m.m.!

Min anke og uforståenhed og om vil, går ud over det sørgelige over færre indbyggere i vores landsbyer, også den manglende logik med:

Hvordan kan det være man som kommune lader boligforeninger definere udvikling for bosætning?

Hvordan kan det være der er nogle udvalgte landsbyer der får lov at sælge lejeboliger når andre ikke får – vel at bemærke når interessen og køberne er der?

Hvordan kan det være der ikke er samarbejde, ordentlighed og forhandlinger mellem boligforening, kommune, borgerforening / landsby / Landsbyudvalget om hvordan de enkelte landsbyer ser på deres forsatte udvikling og med hvilke redskaber f.eks. gode og ordentlige almene lejeboliger?

Hvordan kan det være Skive kommune giver økonomisk kapital- og garantitilførsel til nedrivning og for mindskning af lejeboliger i landsbyer?

Hvordan kan det være Skive kommune samtidig med formindskning af lejeboliger har en målsætning – læst i Plan- og udviklingsstrategien 2022– har et af tema ”En attraktiv bosætningskommune” beskriver Plan – og Udviklingsstrategien side 3, 1. afsnit: »Store ambitioner for Skiveegnen med at fastholde, samtidig investere i den udvikling som er nødvendig for at vores kommune skal være et attraktivt sted for nuværende og for kommende borgere og virksomheder«?

Jeg mangler simpelthen logik, sammenhæng og svar!

Indlæser debat