Skive Kommune

Udgivet:31. maj 2023, 10.00

Læsetid:2 minutter

Erik Mortensen.

Af Erik Mortensen medlem af Skive Byråd (løsgænger) Kybehuse 153 Vile 7870 Roslev

4 måneder siden

POLITIK Det nemmeste for en folkevalgt lokalpolitiker er at lukke øjnene for den virkelighed, man er blevet valgt til at tage stilling til.

De der ønsker dette i Skive kommune, og det er langt de fleste, bruger ordene »armslængdeprincippet« oversat »jeg vil ikke røre denne personsag med en ildtang« Det er kun en sag for forvaltningen.

De går så glip af hverdagens virkelighedsoplevelser, set med borgerens øjne. Eksempler på visitationer, der fra en rimelig bevilling til en endnu dårligere bevilling, hvorfor sker dette?

Den viden får man ikke som politiker, når man vil fastholde »armslængdeprincippet«. Pårørende forstår ikke afslag på hjælp til gulvvask til deres mor tæt på de halvfems år.

Person med handicap, meget dårligt gående og med dårlig økonomi, kan ikke få tildelt en økonomisk støtte på kr. 7.500 til hjælp til et el-køretøj- Ærgerligt at vedkommende ikke kan søge en af kommunens mange andre puljer, der raskvæk bevilliger flere hundrede tusinde kroner, der kan ende i private lommer. Får en borger akut brug for bleer, kan det ikke lade sig gøre, de skal først igennem en visitation. Eller hvad med den person, der igennem 20 år har haft en bevilling til en invalidebil, men nu på grund af en totalskadet bil skal vente mange måneder på en ganske almindelig genbehandling. Bilens alder er over de 8 år, kunne Skive Kommune ikke her bruge en forenklet procedure? Sikkert, men som i andre sager »kan godt, men vil ikke«.

På forsiden af aviserne vil Skive Kommune selvfølgelig gerne fortælle, at kommunen ligger i top, når det drejer sig om at mindske noget så ligegyldigt som CO2-udslippet og den grønne omstilling, men går i »flyverskjul« når der bliver spurgt ind til bundplaceringerne for handicappedes tildeling af glukosemåler og genoptræningsbehandling.

Men som i alle andre politiske sager, er det flertallet i et udvalg og byråd, der bestemmer udviklingen. I disse og mange andre tilsvarende sager, er der ikke udsigt til forbedringer, igen på grund af »armslængdeprincippet«. Men sådan har man som politiker lov til at mene, det skal være. Jeg har så også lov til som politiker at være uenig med det store flertal. Det er ikke første gang, og bliver sikkert heller ikke sidste gang, at det sker, det er politik, når det er bedst. Næste gang kommer snart, hvor jeg sikkert som den eneste stemmer imod, at bruge kr. 660.000 til en bevilling til Museum Salling, der i forvejen får adskillige kommunale millioner i årligt i tilskud. De kr. 660.000 skal bruges til en ridderdyst på Spøttrup Borg. Det var det tidligere byråd der i 2020 fandt pengene, da blev det aflyst. Tiderne skifter, pengene bliver små også i Skive kommune. Jeg ser, at pengene er der mere brug for andre steder i det kommunale system.