DET ER DIT VALG - KV21

Motorvej til lokal erhvervsudvikling

19. oktober 2021, 12.25

Lars Thoft Thomsen ønsker sig en Skive-motorvej. Arkivfoto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den bredeste vej til lokal erhvervsudvikling; er motorvej.

Med denne anskuelsesvinkel på kommende og fremtidssikret erhvervsudvikling skal der være forudsætninger for, at vækst har nogle betingelser, der kan give grobund for videreførelse af, allerede, gode tiltag af gode og fremsynede mennesker. Det essentielle af disse forudsætninger og betingelser er, at mobilitet af mennesker og varer frit har mulighed for et højt flow, som ikke er besværliggjort.

På Skive-egnen er potentialet til meget, meget mere end hvad vores nuværende infrastruktur byder hele egnen. Skive Kommune bliver i den kommende årrække en af de få kommuner i Region Midt, som ikke har denne mest moderne infrastruktur inden for kommunegrænsen og, ej heller, er stillet i denne infrastruktur i udsigt på noget som helst tidspunkt.

Årsager til denne konklusion er ligefrem heller ikke smal; Kigger man på det nuværende motorvejsnet i Jylland kan man desværre se, at moderne og fremtidssikret infrastruktur ophører dens eksistens omtrent ved Herning, Holstebro, Silkeborg, som dags dato er beriget og har derigennem gode forudsætninger/ betingelser for tiltrækningskraft af erhvervsvirksomheder, små som store. Erhvervsvirksomheder anvender, som regel, mennesker, som arbejdskraft og mennesker, der gerne vil bo i nærheden af deres arbejdsplads. Jeg har med vilje ikke nævnt Viborg, endnu, da der er pågående forhandlinger i gang, hvilken linjeføring »deres motorvej« skal føres gennem Viborg Kommune. Men Viborg skal nok få deres fordring opfyldt og dermed efterlader det, os i Skive Kommune, tilbage med sværere erhvervsudviklings potentiale, da betingelser og forudsætninger virker forringet. Om alting er; så vil alle disse forgreninger af motorvejsnettet ende ved Vejlefjord broen og Trekantområdet. Dette områdes klimaks ser ud til at være opfyldt!

Derfor; jeg anskuer det anderledes, Skive Kommunes kommende Byråd må i arbejdstøjet og få gennem samhørighed og fælles forståelse af fremtidssikret perspektiv på infrastruktur erkende, uanset hvordan det danske arbejdsmarked ser, dags dato, sammensat ud og hvilke mekanismer, der er øverst i prioriteringslisten over betingelser og forudsætninger for bosætning af erhvervsvirksomheder i en bestemt kommune, at dette perspektiv sættes langt op på dagsordenen. Jeg vil arbejde på, at der skal gøres indflydelse på udmøntning af en motorvejslinje ind i Skive Kommune, hvor Holstebro-motorvejen, der ligger nordøst for Holstebro får koblet en linjeføring derfra og op gennem det vestlige Skive kommunes område, hvor den kobles/ sluttes på den nuværende A26 på en strækning, der er placeret mellem Kåstrup og Roslev. Denne nye linjeføring ender, desværre, også i Vejle og Trekantsområdet, hvorved hovedvej 11 fra Holstebro til Esbjerg skulle opgraderes til en »vest-motorvej«, der ville gavne alt erhvervsliv inklusiv turismen i Vestjylland, men det kan jeg desværre ikke afhjælpe med udmøntning af.

Hvad kan »Skive-motorvejen« føre med sig; hvis man starter i den ene ende så vil Skives vestlige bydel undslippe mængden af lastvognstog, der ikke har et ærinde i området. Disse lastvognstog skal tage »Skive motorvejen« direkte op til A26.

Der er i dag et, til tider, voldsomt pres på de tre aldeles pæne, rundkørsler ved Ringvej Syd, ved Holstebrovej og til sidst Nr. boulevard ved Hancock Bryggerierne. Disse lastvognstog kommer både fra A26, Viborgvej og A34, Herningvej, som alle skal igennem disse smalle passager for at køre mod Salling, Mors og Thy. Ydermere er området ved Green Lab i yderligere vækst med nye virksomheder, der vil bosætte sig. Det er glædeligt!, aldeles glædeligt!, men også bekymrende, da det med overvejende sandsynlighed (læs sikkerhed) også medfører forøget trafik af råvarer/ færdigvarer, som skal transporteres til og fra Green Lab på lastvognstog oveni den allerede eksisterende trafikbelastning.

Det kan Skive-motorvejen også medføre; at det smukke vestlige Salling vil kunne tiltrække mere bosætning, hvis linjeføringen kan give mulighed for byggegrunde, både til privatbosætning, men også til erhvervsvirksomheder, der kan med fordel se sig placeret i Salling med motorvej inden for få minutters kørsel. Det kan medføre, at egnens små og mellemstore virksomheder kan være med til at opføre disse byggerier og give arbejdspladser mange år frem i tiden. Og det kan, netop, medføre arbejdspladser eller uddannelser/ videreudvikling af unge herboende mennesker, som skal kunne se sig selv, at forblive lokalt forankret på sin barndomsegn eller vende tilbage til en kommune, der har fremtidsbetingelser/ fremtidsforudsætninger, som de yngre generationer, kan reflektere sig i.

Hvad kom først? - hønen eller ægget? Behovet eller køretøjer? Mens navlepilleriet nu går i gang af dette metier over spørgsmålene, går tiden lystigt og år efter år, hvor alle ældes, også nuværende gode og habile mennesker, der driver nuværende virksomheder i Skive Kommune kan det ende med, at end ikke jeg, som er i midt ’40erne, kommer til at opleve det mest fremtidssikrede »mobilitets-værktøj«, der findes på landjorden, implementeret inden for Skive kommunes grænse?

Til sidst vil læserne af dette indlæg sidde tilbage og tænke sine tanker og komme med betænkeligheder, modstand og hovedrysten til overs for afsenderen!

»Det er fantasifuldt, det er en floskel, det er naivt, blåøjet og utroværdigt, som aldrig vil blive effektueret«. Tjah….., omvendt kan det være innovativt, progressivt, proaktiv nytænkning, fremtidssikring af Skive Kommune eller, blot, en øjenåbner for, hvilke tanker, der kan opstå, når det danske samfund og det danske arbejdsmarked ændrer karakter og habitus, tilmed i en lokal valgkamp, hvor lokal medindflydelse og lokal medbestemmelse, kan skifte ejerskaber.

Der må være gode mennesker i/ af erhvervslivet i Skive Kommune, der bryder sig godt om denne tanke;

Den bredeste vej til lokal erhvervsudvikling; er motorvej!!!?

Indlæser debat