Fortsat samarbejde mellem tre Salling-klubber

23. marts 2017, 15.45

Østsalling IF, Fursund IF og Jebjerg-Lyby IF har genforhandlet samarbejdsaftalen for håndbold - i forlængelse af, at klubberne allerede har samarbejdet et par sæsoner omkring sporten.

- Vi er rigtig glade for at det gode samarbejde kan fortsætte, siger tre formænd Jeanette Wûrtz fra ØIF, Karina Zumbusch fra FIF og Malene Klausen JLIF i en fælles udtalelse.

- Håndbolden har fået rigtig godt fat i de unge mennesker fra de tre klubber. Vi er overbeviste om, at samarbejdet på tværs af de tre foreninger er til stor gavn for vores lokalsamfund og specielt, at det er med til at understøtte vores overbygningsskole. Når børnene kender hinanden fra sporten, er det også naturligt at vælge at gå i den samme skole.

Håndboldudvalget er i fuld gang med at skaffe trænere til alle hold til næste sæson.

Specielt har udvalget fokus på pigerne, så man på det område kan få lige så stor succes med pigehåndbold som drengehåndbold. De tre skoler i området kan forvente at blive kontaktet af håndboldudvalget, som rigtig gerne vil overtage en idrætstime for at spille håndbold med børnene.

- Det kan ind imellem opleves en smule besværligt for forældrene, at børnene skal transporteres rundt mellem hallerne, også selv om der måske ikke er lige mange børn fra de forskellige områder på holdene, siger de i udtalelsen.

De tre formænd har i samarbejdsaftalen lagt vægt på, at samarbejdet er ligeværdigt, og at det er glæden ved at kunne dyrke håndbold, der er formålet med samarbejdet, og »vi håber selvfølgelig at der vil være forståelse for det blandt forældrene«.

De tre klubber er hver især for små til at kunne have en robust håndboldafdeling og derfor er en fornyelse af samarbejdsaftalen en stor styrke for håndbolden i området, er de tre formænd enige om.