Pælene der forsvandt ved søen

16. maj 2017, 10.45

I 2016 blev stien rundt omkring Spøttrup Sø endelig gjort færdig, såedes, at naturinteresserede kunne gå hele vejen rundt uden at synke ned i mudder og få våde sokker. I et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Skive Kommune, studefonden og Spøttrup Turistforening blev sat broer, anvisningsskilte og markeringspæle op.

Stien byder på fantastiske oplevelser med Spøttrup Middelalderborg på den ene bred, Spøttrup Sø med det spændende fugleliv, og et varieret natur- og kulturområde med en spændende flora og en fantastisk udsigt.

De allersidste markeringspæle blev i dette forår sat op ved stien, som er beliggende på Naturstyrelsens jord, af medlemmer fra Spøttrup Turistforenings bestyrelse efter godkendelse af Naturstyrelsen og Skive Kommune.

Desværre er tre af disse pæle blevet rykket op og fjernet af ukendte personer, hvilket vi i Spøttrup Turistforening er frustrerede over og kede af, da vi jo i sagens natur er interesserede i, at besøgende kan finde rundt på stien. Vi håber, at markeringspæle m.m. fremover kan få lov at stå i fred til glæde for dem, som vil gå den smukke tur.

På vegne af bestyrelsen i

Spøttrup Turistforening,

Susanne Jensen,

Præstegårdsmarken 1,

Lem,

7860 Spøttrup