J'et der forsvandt i Aakjær

Udgivet:14. juli 2008, 13.47

Læsetid:5 minutter

Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning vil ændre stavelsen af et gammelt by/stednavn fra Åkjær (Aakjær) til Åkær, desuagtet at stedet har et oprindeligt link og en meget vigtig historisk betydning til Jeppe Aakjær.

Lad os slå fast med syvtommersøm, at Jeppe Aakjær og Aakjær by/stednavn hænger sammen som ærtehalm. Jeppe Aakjær tog navn efter vores by/stednavn ¿ han er døbt Jeppe Jensen. I folkemunde blev han kaldt Jeppe fra Aakjær, som siden hen blev, som vi alle kender ¿ Jeppe Aakjær. Dette, i sig selv, burde være nok til at overbevise enhver om stavningen af vores by/stednavn.

Viborg Kommune (VK) siger, at vores oprindelige by/stednavn er

Åkær, og derfor skal vi til at hedde sådan igen. Ja, de kan måske have ret i, at byen hed sådan, men det må være længe før 1910, hvor Stednavnsudvalget blev oprettet, med netop den hensigt at sikre entydigheden i det danske samfund. Vores by/stednavn

Aakjær blev stedfæstet i udvalgets arbejde ¿ fordi det var den gængse stavemåde før 1910. I 1948, hvor å'et blev indført i det danske sprog, skete den første fejl - vores by/stednavn blev kaldt

Åkjær ¿ hvilket beviser, at Stednavnudvalgets optegnelser var

Aakjær. Derefter skete den næste fejl - J'et forsvandt. VK's beslutningsgrundlag og vores tilbagevisning af samme: 1. VK siger, at den oprindelige stavemåde for vores by er Åkær, men vi ved, at allerede før Å'et blev indført i den danske retskrivning i 1948 blev vores by/stednavn stavet med J både før og efter, vores nuværende vejskilte beviser dette ¿ der står skrevet

Åkjær og Åkjærvej. 2. VK må mene, at vores oprindelige by/stednavn er Aakær. Vi kan ikke finde optegnelser med sådan en stavelse. Vi har dog fundet et kort fra Kort & Matrikelstyrelsen fra 1842, hvori der står skrevet, at vores område hedder Aak

jær. 3. VK har da ret i det, de siger med hensyn til, at der står Åkær i de officielle optegnelser, men det er en fejl af karat ¿ lavet efter å'ets indførsel i 1948. 4. VK påstår samtidig, at de følger Stednavneudvalgets fortegnelse, men her må der så også være begået en fejl. Hvornår fejlen opstod er ved at blive undersøgt, men VK siger at stednavnet staves Åkær, så det må være efter å'ets indførsel i 1948. For før 1948 blev Åkjær stavet Aakjær. 5. VK's baggrund for beslutningen er, for at sige det mildt, helt ved siden af. Vi får at vide, at Åkjærsvej i Skive nu bliver opkaldt efter digteren Jeppe Aakjær ¿ Jeppe Aakjærsvej, men hans fødestednavn, som han tog navn fra, bliver ændret til Åkær. Det er virklig som om, at politikerne ikke aner hvilken sammenhæng der er her i Åkjær (Aakjær) og Jeppe Aakjær. At der er lavet to fejl, den ene med brugen af Å'et og den anden med den manglende J, er én ting, men at blive ved med at køre med fejlene, desuagtet sandheden, er en anden. Det meste af Åkjær emmer af digteren og hans familie. Hans fødegaard - nr. 16. Huset der blev opført af digterens søster - nr. 23. Huset der blev opført af Jeppe selv til hans bror - nr. 13 samt men ikke mindst - mindestenen til hans forældre. Herfra gik Jeppes verden, herfra fik han sin inspiration og sine drømme. VK mener også, at sagen har været ude i offentlig høring. Ja, vi vil gerne vide, hvad betyder offentlig høring? Vi modtog den 21. maj 2008 (der var dateret den 19. maj) det første brev fra VK, hvori der stod, at det var en partshøring vedrørende adresseændringer. De fortæller os, at VK, Teknisk Udvalg på mødet den 7. maj 2008 besluttede, at stavemåden ændres på Åkjærvej til Åkærvej den 1. juli 2008. Vi reagerede næsten allesammen, uafhængig af hinanden (..og vi er ikke mange i området Åkjær) på forskellige måder, både ved personlige og telefoniske henvendelser samt ved breve, men uden held. Vi kunne ikke få deres opmærksomhed, de ignorererede os totalt. Det eneste vi modtog fra VK var påbud, ingen dialog. Vi modtog endnu et brev fra VK den 14. juni 2008, hvori vi igen fik at vide, at de nu engang har truffet afgørelsen om, at vores vej skal ændres til Åkærvej. Den eneste ændring er, at det nu er 1.august, ændringen skal ske!! Det sidste, der er sket den 9 juli er, at VK påstår, at fordi kun syv klagede, mente de ikke, at det var vigtigt for os ¿ sikke en arrogance. For det første blev der skrevet på vegne af alle, der bor i Åkjær samt på Åkjærvej, der starter i Fly by, en total af 19 familier. For det andet, en klage burde ikke være afhængig af, hvor mange der klager, det må være indholdet, der gælder. Det burde være muligt, især i disse såkaldte velfærdstider, at opnå en rigtig dialog med de folkevalgte i stedet for at modtage påbud. Alt andet lige er absurd. Vi håber, at med alles bestræbelser, både med opsætning af bannere, skrivelser til diverse ministerier samt Stednavneudvalget og mediedækning, at politikerne nu vil lytte til os og forstå, at de er ved at begå en stor brøler.

Irene og Helge Hansen Åkjærvej Åkjær ved Fly 7800 Skive