Ornitologer efterlyser fokuseret regulering af skarv

Udgivet:25. marts 2023, 05.15

Læsetid:3 minutter

Når vi får rettet op på havmiljøet, på fjordmiljøet, så kommer der flere fisk til glæde for alle, også for skarven. Sådan skriver Gorm Wæhrens blandt andet i dette læserbrev. Arkivfoto

2 måneder siden

SKARV Der er ikke brug for mere regulering af skarv. Reguleringen skal være mere fokuseret i stedet for at blive smurt tyndt ud over hele arten, mener DOF BirdLife. Skarvbestanden er allerede gået væsentligt tilbage og er samtidig udsat for et øget pres fra en voksende havørnebestand.

Sådan skriver Anton Gundersen Lihn på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside i december 2022, og fortsætter:

Endnu engang efterspørger fiskeriet flere muligheder for at bekæmpe skarven, der er en hjemmehørende art i Danmark.

Men skarvbestanden er markant mindre end for 20 år siden, og der bliver allerede reguleret rigeligt, så der er ikke behov for at regulere flere skarver, end der allerede bliver, mener DOF BirdLife.

- Hvor det er velbegrundet, kan det være på sin plads at regulere visse steder. Men der er ikke brug for mere bekæmpelse, i stedet bør den nuværende regulering fokuseres på de områder, hvor der er et problem. Det er ineffektivt, når bekæmpelsen smøres tyndt ud over hele arten, også de steder, hvor der ikke er en konflikt, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

I Danmark er skarvkolonier blevet fulgt, siden arten genetablerede sig som ynglefugl i Danmark i 1938.

De senest offentliggjorte tal for skarvbestanden er fra 2021. Her blev talt 31.032 skarvreder fordelt på 83 lokaliteter. Det er en tilbagegang på 4,6 procent i forhold til året før.

Havørne i fremgang presser skarven

Skarven er ikke bare presset af ufokuseret regulering. Den er også presset naturligt af den voksende bestand af havørne. Dermed er der endnu mindre grund til menneskelig indgriben i den naturlige bestand.

- Man bør i højere grad lade naturen gå sin gang og lade rovfuglene være med til at bestemme skarvbestandens størrelse, siger Knud Flensted, der også er DOF’s medlem af Miljøministeriets skarvarbejdsgruppe.

- Der bør i det hele taget ske en tilpasning af myndighedernes dyre og omfattende skarvbekæmpelse, så der er plads til naturlige bestande af ynglende og rastende skarver i alle dele af landet, siger han.

Op til hver femte skarv kan blive reguleret

Som tidligere år blev der i ynglesæsonen 2021 på vegne af staten gennemført en række tiltag for at undgå nye kolonier eller for at begrænse størrelsen af enkelte ældre kolonier.

I alt blev 3.999 skarvreder fordelt på 18 kolonier reguleret. Det svarede til 12,9 procent af bestanden. I tidligere ynglesæsoner er op imod 20 procent af den danske skarvbestand blevet reguleret.

Enten har Naturstyrelsen selv foretaget reguleringen, eller også har styrelsen givet private lodsejere tilladelse til selv at gennemføre tiltag over for skarven.

Så Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet, Venstre: Lidt perspektiver til dit arbejde udenlands.

Jeg vil foreslå dig at arbejde for, at der blive bedre havmiljø både til havs og i Limfjorden. Det største probleme er, at fisk ikke trives, miljøforholdene er slette. Ynglestederne som rev blev fisket bort at stenfiskere i 60-erne til brug ved byggeprojekter. Og stadig skrabes fjordbunden af fiskerne også den dag i dag, hvilket betyder at levestederne for fisk forsvinder. Fjorden er gold.

Når vi får rettet op på havmiljøet, på fjordmiljøet, så kommer der flere fisk til glæde for alle, også for skarven. Og havørnen er jo den stor hjælper med hensyn til regulering af skarverne, en naturlig regulering. Giv naturen plads og lov. Det må være det Vorherre har tænkt.

Indlæser debat