Et sundhedsvæsen i knæ

Udgivet:25. oktober 2021, 09.59

Læsetid:1 minut

Ib Bjerregaard.

Af Ib Bjerregaard. næstformand i hospitalsudvalget (V)
Vandhøjen 4, 8800 Viborg

SUNDHED Op til 89 lukkede senge, 20.000 udsatte operationer ved årsskiftet og stor stigning i akutte patienter. Det er tal fra virkeligheden for region Midtjyllands hospitaler. Det kalder på handling. Jeg tog derfor forud for sidste ordinære hospitalsudvalgsmøde den 4. oktober initiativ til et konkret punkt.

Hospitalsudvalget besluttede i enighed, at der inden udgangen af oktober afholdes et ekstraordinært hospitalsudvalgsmøde hvor det belyses hvilke tiltag, handlemuligheder og planer der er for håndtering af situationen. Dette møde er der nu indkaldt til den 27. oktober. Med en dagsorden, hvor der gives en mundtlig orientering.

Det foruroliger mig meget, da det tyder på, at der ikke et sat tiltag i gang for at få normaliseret situationen. Der mangler hænder, især sygeplejersker. Vi ved at de ønsker en højere grundløn. Den kan vi ikke ”bare” tilbyde lokalt. Den del skal løses på landsplan. Men måske er der også lokale barrierer. Vi vil derfor have set på regionens fuldtidspolitik. – Er der sygeplejerske, der afholder sig fra at blive ansat på grund af den? Er regionens introduktionsforløb gode nok alle steder? Kan vi indenfor nuværende overenskomst give tillæg, der kan tiltrække eller fastholde medarbejdere? Det vil vi gerne i en direkte dialog med medarbejdere og ledere omkring. Vi vil derfor foreslå dialogmøder med vore hospitalsledelser, med afdelingsledelser i de afdelinger, der mangler flest hænder og med de faglige organisationer.

Rekrutteringssituationen skal forbedres – det er mit vigtigste punkt nu og i den aktuelle valgkamp.

Med lukkede senge og yderligere udsatte patienter bliver ventelisterne bare længere og længere.

Derfor haster det med løsninger. Derfor virker det meget passivt, at ønsket fra et enigt hospitalsudvalg kun ender i en mundtlig orientering.