Udlændingepolitik

Udgivet:17. januar 2022, 14.18

Læsetid:3 minutter

Da Socialdemokratiet offentligjorde sit udspil til udlændingepolitik »En udlændingepolitik, der samler Danmark«, lavede ritzau denne grafik, som viser hvor stor en del ikke-vestlige indvandrere og efterkommmere udgør af den danske befolkning.

Af Morten Konge Nielsen. Furvej 13 Selde 7870 Roslev

POLITIK De Radikale vil pege på Ellemann og Venstre ved næste valg melder partiets leder Sofie Carsten Nielsen ud i pressen. Det er jo ikke noget nyt, at de radikale ønsker at blive magtfulde kongemagere på midten af dansk politik og forsøger at få uforholdsmæssig stor magt med relativt få vælgere. Er det fair kan man spørge ? Nej ! det er det ikke.

Radikale var jo engang et meget dansk parti, rodfæstet i Grundtvig, andelsbevægelse, husmænd og den jævne danske families kår. Det har ændret sig og forsøger man at afsøge værdigrundlaget hos de radikale bliver det noget med feminisme, EU forud for Danmark og så det der besynderlige forsøg på at få så mange flygtninge og indvandrere bragt hertil som muligt. Jeg er slet ikke enig og mener tingene allerede er kørt af sporet når man hører om f.eks. »det somaliske mindretal«. Somaliere hører hjemme i Somaliland og ikke i Danmark. Og når det så er sagt, så vil jeg da gerne udveksle handel, erfaringer og dele gode samtaler med dette folkeslag også. Det er jo altid spændende at møde fremmede kulturer og folkeslag.

Også på dette område er jeg rigtig glad for Mette Frederiksen har formået at holde tungen lige i munden. Til forskel fra Helle Thorning Schmidt har Mette Frederiksen ført god socialdemokratisk politik og ikke ladet sig lede på afveje af de radikale. En stram udlændingepolitikken er nødvendig (se hvordan det er gået i Sverige !) - og fint man har videreført linjen fra Inger Støjbjerg og dansk folkeparti. Tesfaye gør det godt og barsler med nye asyl- og flygtningetiltag med dansk sagsbehandling i centre udenfor Europa. Som tilhænger af Danmarks ret til at bestemme i eget land er det mig endnu en glæde at de spændende nye tanker kun lader sig gøre fordi danskerne udviste rettidig omhu og stemte for de fire EU forbehold i sin tid. Andre EU lande har ikke den mulighed fordi EU bestemmer. Håbet er at eksterne udlændingecentre kan tage presset fra Danmarks og EU’s ydre grænser, skaffe ordnede humanistiske forhold og stoppe de tragiske drukneulykker i middelhavet. + vi kan hjælpe folk i nød meget mere i deres hjemlande, end hvis de først er kommet hertil (i forholdet 200 : 1 jf. Tesfaye).

Den polske sociolog Zygmundt Bauman, mener at globaliseringen her i senmoderniteten er problemet. Dette har ført til en polarisering mellem rige og fattige og Bauman konstaterer omkring globaliseringens følger, at nogle vil være lænkede til et bestemt sted med få og ringe muligheder (lokalisering), mens andre kan rejse rundt i en åben global verden. Glokalisering benævner han fænomenet og taler om vagabonden, der er fastlåst, marginaliseret og kæmper for at overleve og på den anden side turisten, der surfer rundt og nyder verdens muligheder. Skal vagabonden rejse er det for at påtage sig dårligt arbejde eller drevet af nød.

Det fører ulykkelige tilstande med sig, og vi må arbejde internationalt på at udbedre ulighederne, som Danmark altid har gjort, og hjælpe folk med at skabe gode liv, hvor de bor og kommer fra.

»Skik følge, eller land fly«. Lyder et gammelt ordsprog og der må naturligvis være konsekvens når der registreres overrepræsentation af kriminelle med anden etnisk baggrund. Det er der kommet meget bedre styr på end vi har set længe og det er også en god socialdemokratisk løsning at leje 300 fængselspladser i Bosnien til kriminelle der alligevel skal sendes hjem efter endt afsoning, (forudsat det gøres i ordentlighed med Bosnien selvfølgelig).

Man må have orden i eget hus før man kan hjælpe andre. Jeg ønsker derfor mere af den socialdemokratiske politik og uden radikalt benspænd.

Med tak for optagelsen.