Debat

Danmark er klar med mere corona-hjælp til verdens udsatte

Afrika og skrøbelige områder i øvrige dele af verden risikerer at blive hæmmet langt ind i fremtiden på grund af COVID-19. I første bølge blev Afrika ramt i mindre grad, men smittetallene er steget hen over efteråret og vinteren 2020, og nye mutationer af virussen har vist sig mere smitsomme. Situationen er alvorlig. Særligt for de mest sårbare og marginaliserede grupper i skrøbelige samfund - flygtninge, internt fordrevne og lokalsamfund i hjertet af konfliktramte områder.

Fortsatte, og i mange tilfælde meget skrappe, restriktioner gør, at hele samfund i store træk bliver afskåret fra omverden. Ifølge FN og Verdensbanken risikerer 26 millioner mennesker syd for Sahara at ende i ekstrem fattigdom i år. Syd for Sahara forventes for første gang i 25 år recession. Årtiers fremskridt er på spil.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier er derfor klar med ny udviklingspolitisk corona-hjælpepakke på 400 millioner kroner. Fokus er på test, vacciner og behandling, for der skal sættes endnu mere skub i udrulningen af vacciner. Hjælpepakken er også møntet på hjælp til udsatte i nærområderne og opbygning af modstandskraft, så de står bedre rustet til at klare fremtidige kriser og katastrofer. Danmark satte i 2020 ind med tre hjælpepakker til Afrika samt flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund i nærområder i Mellemøsten og Asien.

Det er af største nødvendighed, at vi fra dansk side viser solidaritet og yder hjælp til nogle af verdens mest udsatte. Med denne fjerde hjælpepakke er vi bredt i Folketinget enige om fortsat at beskytte nogle af verdens mest sårbare mennesker og hjælpe med at bekæmpe COVID19. Ingen er sikre, før alle er sikre.

Medunderskrivere af læserbrevet: Karen Ellemann (V), Martin Lidegaard (RV), Rasmus Nordqvist (SF), Christian Juhl (EL), Katarina Ammitzbøll (K), Torsten Gejl (Å) og Daniel Toft Jakobsen (S).