Partier er enige om aftale: Plejecenter i Skive skal lukkes

Som led i et større puslespil på området må Plejecenter Møllestien lade livet. Også andre plejecentre vil miste pladser, mens andre får tildelt pladser

18. juni 2021, 15.20

Plejecenter Møllestien skal henover en periode afvikles som plejecenter. Det er politikere fra samtlige partier i byrådet enige om. Foto: Steen Don

ÆLDRE Når antallet af plejehjemspladser i Skive Kommune om lidt skal reduceres med 35, kommer det til at betyde, at Plejecenter Møllestien henover en periode skal afvikles som plejecenter.

Det står klart, efter gruppeformændene fra samtlige partier i byrådet er blevet enige om en aftale for den fremtidige struktur på plejeboligområdet.

Samtidig vil der på flere plejecentre ske en reduktion af antallet af pladser, mens andre plejecentre bliver udvidet.

Læs også
30-35 pladser på plejehjem skal spares væk: Politikere slipper for det helt store blodbad
Abonnement

Derudover bliver demensindsatsen samlet på fire enheder.

Ifølge aftalen, der fredag blev behandlet i Ældreudvalget, som nu har anbefalet den over for Økonomiudvalget, er der dog ikke tale om en besparelse, da de økonomiske gevinster som følge af strukturændringerne skal blive på området og bruges til både at styrke indsatsen på plejeboligområdet og i borgerens eget hjem.

- Med aftalen fastholder vi en af Skive Kommunes kerneværdier om at være en decentral kommune med tilbud tæt på borgerne. Det er samtidigt vigtigt at understrege, at der ikke er tale om besparelser på ældreområdet, selv om vi lægger op til at reducere antallet af plejehjemspladser. Økonomien bliver på området, og det kan frigøre nogle midler, så vi kan understøtte en bedre indsats i forhold til at hjælpe de ældre til at blive længst muligt i eget hjem, såfremt det er den enkeltes ønske, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard (V), Hald.

Læs også
Enighed i udvalg: To små plejehjem skal lukkes

Behov for tilpasning

Antallet af plejehjemspladser reduceres, da Skive Kommune i øjeblikket har godt 30 ledige plejehjemspladser. Samtidig anvendes et forsigtighedsprincip, da der på lang sigt ser ud til at være behov for flere pladser i Skive.

At det netop er Møllestien, der kommer til at lukke, hænger sammen med, at centeret ikke lever op til gældende sikkerhedskrav fra brandmyndighederne.

Bygningerne er heller ikke optimale i forhold til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.

Plejecenter Møllestien vurderes også at være særdeles velegnet til at indgå i byrådets ønske om at udvikle alternative boformer til ældre. Derfor nedsættes der nu en arbejdsgruppe, der sammen med relevante interesserenter skal arbejde videre med det projekt.

Læs også
Brandsikkerheden er ikke i orden: Beboerne på to lokale plejehjem skal genhuses

Preben Andersen (DF), Nr. Søby, der er formand for Ældreudvalget, er glad for den nye aftale.

- Nu får vi samlet vores demensindsats på fire enheder, og det er jeg rigtig glad for og stolt af. Det giver os mulighed for en større specialisering og faglighed på det område. Det er en gevinst for borgere med demenslidelser, og det har været en høj prioritet for os, siger udvalgsformanden.

Derudover er Preben Andersen meget tilfreds med, at det i aftalen er besluttet, at der skal etableres alternative boformer for ældre i Skive.

Aftalen bliver nu sendt i Økonomiudvalget. Og hvis den bliver godkendt der, bliver den sendt til endelig behandling i byrådet.