Danmark har ikke reduceret CO2 - men det har landbruget

Udgivet:25. november 2022, 13.18

Læsetid:1 minut

Niels Hauge Mikkelsen.

Af Niels Hauge Mikkelsen. næstformand for Bæredygtigt Landbrug Granlyvej 39, 5592 Ejby

10 måneder siden

KLIMA Ifølge Danmarks Statistik er den samlede udledning af drivhusgasser fra Danmark stort set uændret i de seneste 30 år. Det er ikke den historie, vi normalt hører. Vi hører, at udledningen fra aktiviteter i Danmark er faldet med 29,8 mio. ton CO2-ækvivalenter (40 procent) i den periode. Det bryster vi os af. At det skyldes en lavere produktion, taler vi ikke højt om.

I samme periode er udledningen af drivhusgasser fra danske transportvirksomheder i udlandet steget med 30,5 mio. ton CO2-ækvivalenter. Årsagen til, at shipping og anden international transport er steget, er, at vores hjemlige produktion generelt er udflaget, og vi så importerer i stedet for at producere. Men disse stigende udledninger er ikke omfattet af klimaloven, så dem taler vi slet ikke om. At de så tæller med i emissionsregnskabet, som følger nationalregnskabets afgrænsning af den danske økonomi, er åbenbart ilde hørt. Fakta er dog, at Danmarks klimaregnskab har stået i stampe de seneste 30 år, når alt medregnes.

Bemærkelsesværdigt er det, at der i samme periode er udledt 19 procent mindre fra dansk landbrug, skovbrug og fiskeri. Og det på trods af, at både produktionen og eksporten er steget.

Landbruget kan – med hensyn til klimagasserne lattergas og metan – nå de ambitiøse CO2-reduktionsmål, hvis der investeres i primærlandbruget og i forskning. Samtidig er der mulighed for lagring af kulstof i både jord og vegetation og mulighed for at reducere landbrugets brug af fossile brændstoffer.

Landbruget er på rette vej - brems det ikke med en CO2-afgift på biologiske processer!