DET ER DIT VALG - KV21

Lyt til medarbejderne på ældreområdet!

17. september 2021, 12.24

ÆLDREPLEJE Om fordelingen af plejecenterpladser i Skive Kommune: Jeg har tidligere kommenteret på og påpeget problemerne med det forlig, der er til vedtagelse i nær fremtid på ældreområdet. Godt at opleve, at medarbejdere og ledere giver deres mening til kende om spørgsmål, som de, om nogen, har indsigt i og viden om.

At samle demenspladser på små plejecentre i den ene ende af kommunen, vil betyde, at det ikke bliver attraktivt hverken at bo, arbejde eller være pårørende på de små enheder. Resultatet kan meget vel blive flere tomme boliger i de berørte plejecentre.

Nærværende og ansvarlig ledelse og kvalificerede, engagerede medarbejdere er afgørende for velfungerende plejecentre i samspil med nærområdet. Det virker uklogt, at være tonedøv overfor de indvendinger omkring det der er kaldt »Morten Korch-forliget«. Det, at reducere antallet af pladser fra 24-26 pladser til 20 pladser, samt at der ikke skal være en leder på hvert center. At samle demenspladser på 4 forskellige små enheder, vil jeg også være skeptisk overfor. Det vil ikke tilgodese nærhedsprincippet, når de pladser, der er tiltænkt demente borgere med specielle behov, alle 4 placeres i Salling.

Man kan kun håbe på, at det afgående byråd vil lytte og lære, hvis ikke ældreområdets problemer skal vokse yderligere i den næste byrådsperiode.

Indlæser debat