Debat

Det handler om mennesker

Borgeren skal ses som et helt menneske i de kommunale forvaltninger, mener radikal kandidat.

Jeg vil gerne sætte fokus på samarbejdet mellem forvaltningerne i Skive Kommune. Specielt mellem de forvaltninger, der har med sårbare mennesker at gøre.

De skal skabe udvikling og trivsel for borgerne med udfordringer i livet.

Det kunne give meget bedre sammenhæng, udnyttelse af ressourcerne, mening for den enkelte, HVIS forvaltninger/afdelinger taler sammen og med borgeren.

Borgerne vil opleve at blive hørt og taget alvorligt og have indflydelse på eget liv.

Det er ikke ordentligt og skaber ikke udvikling/trivsel, når borgere oplever, at eks. socialforvaltningen arbejder i én retning og jobstart i en anden retning

Det giver frustrationer og magtesløshed, når der sker ting, man ikke kan forstå, fordi der ikke bliver talt sammen og lagt en fælles plan.

Ting skal hænge sammen, og borgeren skal ses som et helt menneske. Når du har udfordringer i livet, skal der være øje på og lyttes til hele mennesket for at kunne få ressourcer og evner i spil.

Så TAL sammen, det koster ikke men betaler sig.

Venlig hilsen

Solveig

Stausholm-Jensen,

kandidat for

Skiveegnens Radikale,

Kirsebærvej 8,

7800 Skive