Sygeplejersker er mere værd

5. august 2021, 09.45

Sygeplejerskerne strejker i øjeblikket for bedre løn. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

KONFLIKT Tjenestemandsreformen fra 1969 bevirkede, at sygeplejersker lønmæssigt blev indplaceret lavere end i dag sammenlignelige uddannelser og fag. F.eks. er grundlønnen for en nyuddannet folkeskolelærer 4000 kroner højere end den en nyuddannet sygeplejerske modtager. Ca. den samme forskel i grundlønnen er gældende for en folkeskolelærer kontra en sygeplejerske på sluttrin.

Er det rimeligt set i forhold til sammenlignelige uddannelsesniveau, at der er så stor forskel på lønnen arbejdslivet igennem på baggrund af en gammel reform, hvor sygeplejersker blev indplaceret lavere?

De kvindedominerede fag blev i 1969 indplacerede lavere end andre fag, fordi kvindens løn var at regne som lommepenge. Siden dengang er der sket meget indenfor sygeplejefaget. Uddannelsesniveauet er på bachelor-niveau, kravene til efter/videreuddannelse bliver større i takt med, at vi sygeplejersker skal kunne mere og mere. De faglige kompetencer er forventelige høje, også fra arbejdsgiverne som ønsker, at vi kan yde mere og mere. Der specialiseres indenfor alle områder. I de forskellige specialer oparbejder sygeplejerskerne høje kompetencer og har enormt ansvar. Flere og flere specialiserede opgaver flyttes også fra hospitalerne og over til hjemmesygeplejerskerne.

Til trods for de mange nye arbejdsområder og specialkompetencer, så hænger vi fortsat fast nede i lønhierarkiet.

Indenfor mange område i sundhedsvæsenet er det sygeplejersken, der står forrest ved den enkelte patient, når der skal vurderes og handles til gavn for denne. Det kræver netop, at sygeplejersken har et højt fagligt niveau og er i besiddelse af kompetencerne for at kunne agere indenfor de specialiserede områder. Det er sygeplejersken, der hele tiden står ved patientens side og vurderer, hvornår der skal andre faggrupper på banen og hvornår der skal tilsyn til af en læge. Selv på højt specialiserede områder er der ikke læger til stede døgnets 24 timer. Vurderingen af patienten ligger i første omgang ved sygeplejersken. Det er et stort ansvar, hvilket vi som sygeplejersker føler os klædt på til at tage. Vi finder det bare dybt urimeligt, at lønnen ikke er fulgt med de mange nye og vitale funktioner, vi i dag varetager i sundhedsvæsenet.

Et billede på en hverdag

Et hospice er en del af den specialiserede palliative indsats i Danmark. Her forventes det, at hospicesygeplejersken har et højt og bredt fagligt niveau. Personligt har jeg 21 års erfaring med snart 14 års erfaring på hospice. Jeg har en sundhedsfaglig diplomuddannelse og en fagområdegodkendelse i det specialiserede palliative fagfelt, men dette har ingen indflydelse på min grundløn, som ikke er steget siden jeg opnåede 10 års erfaring, som sygeplejerske. Grundlønnen frem til min pension stiger kun de overenskomstforhandlede procentvisestigninger, som f.eks. lærer også stiger med.

På hospice modtages patienter fra mange forskellige specialområder, da deres uhelbredelige sygdom kan være vidt forskellige. Her nævnes blot nogle: forskellige cancer sygdomme med dertilhørende forskellige symptomer, hjertesygdomme, lungesygdomme, hæmatologiske sygdomme og ALS. Ud over den uhelbredelige sygdom har patienterne ofte også andre sygdomme, som de har levet med i kortere eller længere tid. Hospicesygeplejersken skal derfor have en bred faglig viden udover viden indenfor det palliative felt. På det hospice jeg er ansat, har vi lægedækning i dag-tiden fire hverdage om ugen. I ferietid tre dage om ugen. Derudover er der mulighed for telefonisk sparring med en palliativ læge i aften-, nat-timerne, weekend og helligdage. Der er sygeplejerskedækning 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage året rundt. Sygeplejersken står forrest ved hospicepatienten og bruger sin faglige viden og kompetencer til at sikre den mest optimale palliative indsats til den enkelte patient. Og NEJ, som nogle måske ellers ville tænke, selvom det er et hospice, er det bestemt ikke lige meget, hvordan patientens sidste levetid er. Der ligger et stort ansvar hos sygeplejersken både i forhold til patienten og også i forhold til de pårørende.

Sygeplejersken skal hele tiden kunne vurdere om noget kan gøres bedre eller anderledes i forhold til optimal lindring af patienten og de enkelte patienters mange forskellige symptomer. Indimellem skal sygeplejersken selv kunne tage ansvar og handle indenfor givne rammer, andre gange tage ansvar for at sparre med lægen, hvor sparringen som sagt i aften, nat, weekend og helligdage altid er telefonisk. Men det er sygeplejersken, der står ved patientens side, hvilket det også er på mange andre specialiserede områder.

Men vores grundløn er ikke derefter. Her tænker jeg igen i forhold til f.eks. en folkeskolelærer og deres sammenlignelige uddannelsesniveau, faglige kompetencer og ansvar. Hvilket leder tilbage til urimeligheden i, at der er et lønefterslæb for os sygeplejersker. Det må der gøres noget ved! Lønnen som ikke svarer til uddannelsesniveau, kompetencer og ansvar er et af punkterne i sygeplejerskernes nuværende opråb.

Arbejdsforholdene og arbejdspresset mange steder er et andet bekymrende punkt. Flere og flere kompetente sygeplejersker søger væk fra faget, og det bliver sværere at rekruttere og fastholde sygeplejersker, hvilket allerede kan mærkes i det danske sundhedsvæsen. Med det ansvar der ligger hos sygeplejerskerne, kommer det uden tvivl til at gå ud over patienterne, når der i fremtiden ikke er kompetente sygeplejersker nok til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet.

Opråb på borgernes vegne

Jeg håber, at befolkningen er klar over, at vores opråb og strejke også handler om en bekymring for det fremtidige sundhedsvæsen og dermed også en bekymring for den enkelte patients sikkerhed fremover. Det mærkes mange steder, at det bliver sværere og sværere at rekruttere sygeplejersker til faste ledige stillinger, fordi der desværre allerede er flygtet flere kompetente sygeplejersker fra faget på grund af løn og arbejdsvilkår. På hospiceområdet har vi indtil for få år siden været privilegeret med mange ansøgere til vores ledige stillinger. Men også her må vi bemærke, at der det sidste år har været et fald i antallet af ansøgere.

Sygeplejerskerne har fået nok og er bekymret for patienternes sikkerhed i fremtiden. Sygeplejerskerne ønsker, at der handles nu og at der afsættes penge, så arbejdsvilkår og løn i forhold til uddannelsesniveau, kompetencer og ansvar optimeres. Det er første skridt til at sikre, at vores sundhedsvæsen i fremtiden kan tilbyde den behandling vores sårbare borgere/patienter fortjener.

Indlæser debat...