Leder: Børn skal ikke fravælges i klimakamp

25. august 2021, 10.20

Chefredaktør Ole Dall

Det er særdeles velbegrundet, at der er fokus på grøn omstilling og voksende handlekraft i forhold til at vinde klimakampen i en samlet global indsats.

Undertiden kommer der dog nogle meget uforståelige forslag og bidrag i klimakampen, og det må være på sin plads at imødegå disse i tide.

Inspireret af en engelsk bevægelse, er der f.eks. nu danskere, der fravælger at få børn med direkte henvisning til klimakampen. Budskabet er altså, at børn, som senere bliver voksne, vil belaste den globale opvarmning, og derfor skal man undlade at sætte børn i verden...

Hvis hele verden blev enige om det budskab og fulgte det i praksis, ville man naturligvis få helt styr på den menneskeskabte, globale opvarmning - for så ville menneskeheden helt forsvinde fra jordkloden!

Sådan går det ikke. Men det bemærkes, at der i Storbritannien allerede er stiftet en bevægelse »BirthStrikers« - fødselsstrejkere - en organisation af kvinder, der nægter at føde børn, indtil der er styr på klimaforandringerne på jorden.

Og også i Danmark - og andre lande - kan man nu og da møde budskabet om, at børn skal fravælges for at vinde klimakampen. Der argumenteres med, at børn vil øge udledningen af drivhusgasser, og andre taler om at forhindre, at børn kommer til at opleve en verden med alle de negative sider af klimaforandringerne.

Der er alt mulig grund til at imødegå en tankegang om, at det at undlade at få børn skal være en vej frem i klimakampen. Det er naturligvis et vigtigt bidrag, at der globalt sættes ind med langt bedre præventions-muligheder ikke mindst i fattige lande. Det kan både skabe bedre vilkår for opvoksende generationer i disse lande - og bidrage til mindre menneskeskabt, global opvarmning.

Men et budskab til alle om at undlade at sætte børn i verden kan aldrig være svaret i en meningsfyldt kamp for klima, jordklode og fremtid. Der skal naturligvis børn og nye generationer på banen - og i livet - hvor de skal leve og opleve livets vidunderlige mangfoldighed, glæder og udfordringer - og blandt meget andet også bidrage med ny tænkning og ny teknologi som led i kampen for et bedre klima.

Som professor i bioetik ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen, i dag skriver i Politiken, skal vi huske på, »at børn ikke kun udleder drivhusgasser. De udleder også glæde, meningsfuldhed og håb. Det er vigtigt - ikke mindst i klimakampen«, som han konstaterer.

Der er alt for meget mørke og opgivelse i et budskab om ikke at sætte børn i verden. Og forhåbentlig bliver det ikke et budskab, der vil få bred opbakning.

Børn eller ej er naturligvis et spørgsmål, som det enkelte menneske skal tage stilling til. Men det er værd at advare mod en tanke om, at hvis vi bare holder op med at sætte børn i verden, så vindes klimakampen.

Man kan også spørge om verden mon bliver bedre - i relation til klima-udfordringer- hvis mennesker, der er meget bekymret om fremtidens klima vælger ikke at få børn. Vigtigst er dog budskabet om, at der selvfølgelig fortsat skal sættes børn i verden, nye generationer skal vokse op, leve og opleve, mærke glæder og tackle problemer. Livsglæden skal vinde over mørket.

O.D.