Debat

Diabetes- lotteriet

Det er ikke alene et lotteri, for at få den bedste hjælp, hvis man er diabetes patient i Skive Kommune, det gælder stort set alt, der vedrører hjælp til svage og handicappede. Det har jeg om nogen dokumentation for.

Gang på gang kan jeg konstatere, at Skive kommune gerne vil udfordre »systemet« ved selv at sende ansøgte bevillinger til Ankestyrelsen, sjovt nok kun med det formål, at ændre bevillingerne i nedadgående retning til skade for de svage i kommunen.

Hvorfor har Ballerup kommune en bevillingsprocent på 91? Skive kommunes er helt nede på 17 %? Det skyldes kort og godt, at der mangler politisk vilje og mod. Det har de manglet, de sidste mange år siden jeg som folkevalgt politiker sad i udvalget og foreslog samme ordning som andre kommuner benyttede sig af til gavn for Deres borgere.

Hvor er det sørgeligt, at læse udtalelser fra bl. a. socialdemokraten Johnny Kent Knudsen og Skive listens Per Jeppesen. Vis jer nu som »mandfolk« giv nogle flere bevillinger. Det er jo ikke et spørgsmål om mange flere penge, det fik jeg også regnet ud, da jeg selv sad i udvalget, og hvis det var, så var der nok andre steder, pengene kunne findes. Jeg vil ikke undlade at nævne SF`s Anders Bøge, der dog ikke mere er medlem af Ældre udvalget, men dengang virkelig kæmpede imod mit forslag. Ham der om nogen udadtil, gerne vil fremstå som en politiker der gerne vil hjælpe de svage, men indadtil stort set intet foretager sig. For Anders Bøge nægter sammen med resten af byrådet, at hjælpe alle disse mennesker, som jeg har dokumentationer for, har fået forringet deres tilværelse som borger i Skive kommune. Deres trækninger i »lotteriet« har altså været en nittegevinst. Men på det sidste kan jeg læse, at Anders Bøge modsat Johnny Kent Knudsen nu ikke stoler så meget på embedsmandsværket, gad vide om det er fordi det er et valgår? Hvorfor mon Skive i en undersøgelse er nede og skrabe bunden med en plads som nr.84, når det drejer sig om kommuners image?

På et tidspunkt, da jeg selv foreslog at gøre som andre kommuner til gavn for diabetespatienterne, ville jeg gerne vide, hvad kommunens »straf« kunne blive og fra hvem, bare fordi man gjorde mere, end man kunne forvente. Det samme kunne man egentlig også i dag spørge om, siden kommunens sagsbehandler gang på gang søger den laveste fællesnævner i de afgørelser, der i dag bliver truffet. Svaret kom aldrig.

Erik Mortensen,

Kybehuse 153,

7870 Roslev