Gå til hovedindhold
Debat

DUP’en

06-12-2018 KL. 15:28
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Onsdag den 5. december kunne man på avisens debatside læse om endnu en hændelse, ang. hvilken hr. Carl Eiler Carlsen havde behov for at udsprede endnu en utilfredshed. Dette behov er jo tidligere set, hvilket er ok, da ytringsfriheden - både den negative og eventuelt positive - jo heldigvis er en grundlovssikret ret.

Da nævnte debatindlæg er behæftet med både faktuelle fejl, og da de beskrevne betragtninger i min optik er særdeles virkelighedsfjerne, finder jeg anledning til at fremkomme med et par synspunkter, der er helt personlige og set med mine politifaglige briller og dermed ikke nødvendigvis udtryk for politiets holdning.

Først vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at Carl Eiler Carlsen vurderes at være kommet sig over den efter hans vurdering barske hændelse, hvor to politifolk med talens magt (- og en fod i døren) løste en politiforretning.

At dette beskrives som grænseoverskridende, at det afstedkom et blodtryk på 220, at det gav anledning til at sammenligne Danmark med en politistat, hvor menneskerettighederne overskrides, er i den grad ude af proportion, synes jeg.

Jeg håber, at de fleste objektive læsere kan og vil forstå, at politifolk, der for samfundet har til opgave at løse en politiforretning, hvor en utilfreds borger går ind i et rum, hvor der forefindes et eller flere våben, nødvendigvis kontinuerligt SKAL være helt tæt på borgeren af sikkerhedsmæssige grunde.

Vedr. Carlsens betragtninger ang. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har han uret på et helt centralt punkt.

Politiet har ikke oprettet DUP’en. Som titlen tydeligt angiver, er DUP’en netop helt uafhængig af politiet, således af politiet netop ikke skal undersøge de fejl, som politiet måtte have lavet.

Dette princip er vigtigt, da politiets adfærd skal kunne tåle at blive »set efter i sømmene« af en uafhængig myndighed, uden at objektiviteten på nogen måde kan mistænkeliggøres.

At borgere i dag stort set uden egen risiko kvit og frit kan klage og vitterligt klager over alt, er efter min mening ikke hensigtsmæssigt eller ordentligt.

At der reelt ikke er en nedre bagatelgrænse for indgivelse af klage til DUP’en, tjener ikke ønsket om et handlekraftigt politi, der servicerer alle vore borgere på en både, god, lovlig og hensigtsmæssig måde.

I dagens Danmark er politifolk i mange henseender underkastet betragteligt flere og strengere sanktioner end de borgere, som politiet har til opgave at betjene, hvilket i min optik er udtryk for, at vort »klagesamfund« har udviklet sig for vidt.

Sluttelig vil jeg gerne give udtryk for, at hverken offentlige eller private instanser bør være »for store« til at erkende og undskylde fejlagtige handlinger, og da politiet jf. Carl Eiler Carlsens oplysninger i den af ham beskrevne sag lavede en »skrivebordsfejl«, burde hr. Carlsen have modtaget en undskyldning.

De bedste hilsner

Peter Hahn,

Skive Byråd (V),

Majsvænget 25,

7870 Roslev

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland