Lamt og lovløst

Udgivet:22. januar 2022, 07.38

Læsetid:1 minut

Foto: Adobe Stock Photo

Af Frits Olav Munk. Frederiksdal Allé 41 7800 Skive

RETSSIKKERHED Alt for ofte bliver handicappede behandlet dårligt af myndighederne.

Man hører jævnligt sarkastiske udsagn om, at man skal sørge for at være invalid på den rigtige måde, og at bo i den rigtige kommune.

For nyligt er én af de grimme, lokale sager nået til en (foreløbig) rimelig slutning, hvilket synes at handle mere om enkelte personer i forvaltningen, end om love og regler.

Kristeligt Dagblad bringer den 20/1 en rystende artikel af cand. scient. pol. Olav Bo Hessellund, der med rene ord beretter, at handicappede i Danmark i vid udstrækning er retsløse.

Folketinget har ganske enkelt undladt at tage højde for den situation, at myndigheder (læs: kommuner) træffer tvivlsomme eller endda ulovlige afgørelser.

Selv når en borger får ret i en klage til Ankestyrelsen, kan kommunen ignorere dette, for det har ingen finansielle eller juridiske konsekvenser.

Eftersom mange kommuner er presset økonomisk, vælger nogle at gå til grænsen for det legale, eller meget længere.

I 2020 blev et lovforslag, der kunne bringe denne tilstand til ophør, nedstemt i Folketinget, med Socialdemokratiets velsignelse.

Et tilsvarende forslag fra borgerbevægelsen #enmillionstemmer blev ligeledes forkastet.

Jeg finder dette dybt chokerende, selv om det i grunden blot er endnu en bekræftelse af det falske flag, som den såkaldte statsminister fører, der hverken er demokratisk eller social.

Samtlige folkevalgte bør gå sammen om at ændre dette, fx ved oprettelsen af en forvaltningsdomstol, som Hessellund foreslår.

Hermed vil jeg opfordre vore lokale politikere til at gøre, hvad de kan, for at rette op på denne uholdbare situation.

Uanset deres partifarve.