Management by fear og problemer med ytringsfriheden i Region Midt

Udgivet:18. august 2021, 10.19

Læsetid:3 minutter

Ulrich Fredberg.

Af Ulrich Fredberg. overlæge medlem af regionsrådet (V) Skottenborg 26 8800 Viborg

KRITIK Ytringsfriheden i sundhedssektoren i Region Midt har trange kår.

87% af lægerne mener, der er et generelt problem med ytringsfrihed om kritiske forhold på arbejdspladsen (Dagens Medicin 22.5.2020). Regionsrådsformanden mener derimod, at »bekymringerne for ytringsfriheden udspringer primært af pressens beskrivelser, og er ikke reelle«!

Dette trods sygefraværet blandt overlæger i Region Midt er steget fra 2019 – 2020 med hele 29%, så Region Midt er gået fra at ligge på det nationale gennemsnit til at have landets største sygefravær blandt overlæger, hvilket ikke forklares med »corona«, som regionen forsøger.

Kritik af den øverste ledelse mødes med fyringer og trusler om tjenestelige samtaler.

Som chefredaktøren skriver i en leder i Viborg Stifts Folkeblad d 8.5:

»Ansatte har været kaldt til kammeratlige samtaler efter at have deltaget i den offentlige debat. Det på trods af, at Folketingets ombudsmand igen og igen fastslår, at offentligt ansatte i udstrakt grad har ytringsfrihed. Det princip er til salg for kroner og øre.«

Vi skylder derfor alle en stor tak til

de 59 overlæger fra Århus Universitetshospital (AUH), der vedvarende har kæmpet for at få skiftet ud i en inkompetent ledelse. Overlægernes synspunkter er bekræftet af en Muusmann-rapport, der indeholder den hårdeste kritik af det øverste ledelsesniveau, der nogensinde er set i regionernes historie.

I denne og i lignende sager er der imidlertid sparket nedad, så de ansvarlige i de øverste ledelseslag har placeret ansvaret på lavere ledelsesniveauer. Dette trods pilen i Muusmann-rapporten tydeligvis pegede opad i ledelsessystemet. Selvindsigten fra de øverste ledelseslag i regionen er i bedste fald ikke imponerende, men reelt set ikke eksisterende.

de mange medarbejdere på ortopædkirurgisk afdeling i Silkeborg, der samlet lod sig afbilde med mundbind med en lynlås over, som et tegn på det regionale overgreb på ytringsfriheden, da en overlæge blev kaldt til »tjenestelig samtale med mulige ansættelsesmæssige konsekvenser« alene for at have sendt en saglig og veldokumenteret kritik af og til hospitalsledelsen.

en – nu tidligere - anæstesilæge, fra AUH, der gjorde regionspolitikerne opmærksom på urimelige ledelsesforhold.

en – nu tidligere - karkirurgisk overlæge fra Viborg, der overfor både Sundhedsstyrelse og regionsrådet korrigerede hospitalsledelsens ukorrekte oplysninger, så regionsrådet måtte ændre en tidligere beslutning hele to gange.

alle medarbejderne på Børneafdelingen i Viborg, der sammen kæmpede en kamp for en anden ledelse og vandt kampen, om end det kostede 6 speciallæger og ca. 100 års speciallægeanciennitet. Medarbejderne kommunikerede med hospitalsledelsen via advokat! Også her var den ansvarlige hospitalsledelse (og den øverste administrative ledelse i regionen) blottet for selvindsigt. Hospitalsledelsen i Viborg havde således kun nedladende kommentarer til overs for medarbejderne, da hospitalsledelsen alt for sent indså, at medarbejderne havde ret.

og ikke mindst alle medarbejderne på hele sygehuset i Silkeborg (og en – nu tidligere - ledende røntgenoverlæge i Randers), der om nogen har risikeret noget ved at gøre brug af den ”grundlovssikrede” ytringsfrihed i den såkaldte Lavdosis-CT-sag. Medarbejdernes indsats var i høj grad medvirkede til, at hele sagen faldt fra hinanden, så spørgsmålet nu er, hvornår lavdosis-CT skal genindføres og hvilke konsekvenser, det vil få for de ansvarlige i ledelsen.

Det er desværre nødvendigt at opfordre medarbejderne i Region Midt til kun at udtrykke kritik i samlet flok, da man ellers gør sig sårbar og udsætter sig for »tjenestelige tiltag«.

Der mangler desværre politiske vilje til at ændre den syge ledelseskultur i regionen.

Den politiske vilje kan imidlertid ændres ved regionsvalget i november.