Lad Ankestyrelsen tale

Udgivet:13. januar 2022, 11.36

Læsetid:2 minutter

Ældre Sagen har bedt Ankestyrelsen vurdere Skive kommunes beslutning om at reducere i ydelserne til svækkede ældre, skriver Dorthe Bjerremand Erichsen fra ældre Sagen i dette debatindlæg. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Af Dorthe Bjerremand Erichsen jurist i Ældre Sagen Snorresgade 17-19 2300 København S

ÆLDREOMRÅDET Dejligt at høre, at Skive Kommunes pleje- og visitationschef erklærer, at det har højeste prioritet at alle borgere i kommunen får »den nødvendige pleje og behandling«.

Skive Kommune skriver imidlertid 20. december 2021 på egen hjemmeside, at der kan blive tale om at aflyse eller udsætte hjemmehjælpen og aflyse klippekortsordningen. Det er svært at misforstå.

Ældre Sagen har ikke kendskab til Skive Kommunes konkrete forvaltning, det er derfor vi har bedt Ankestyrelsen vurdere kommunens beslutning om at reducere i ydelserne til svækkede ældre.

Det er ikke, fordi vi ikke forstår, at det er en udfordrende situation at stå i som kommune. Men der er tale om de mest svækkede ældre, der mister en helt nødvendig hjælp til at komme gennem hverdagen.

Det er vores opfattelse, at der kan være tale om ulovlig forvaltning, hvis hjælpen reduceres og/eller udskydes uden, at der foretages en fornyet konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Derfor beder vi Ankestyrelsen vurdere det.

Vi konstaterer, at flere juridiske eksperter er enige med os i fortolkningen, bl.a. Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han sagde således før jul i en artikel på netmediet Altinget.dk:

»Man skal levere de ydelser til borgerne, som de har krav på og er visiteret til. Der er ikke noget, der hedder nødberedskab eller nødret i den her sammenhæng.«

Social- og ældreminister Astrid Krag har også udtalt følgende i et svar til Folketinget:

»I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at hvis en kommune beslutter generelt at ændre i sit serviceniveau, og det ændrede serviceniveau kan medføre ændringer i den aktuelle hjælp, som en borger modtager, så skal der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov og ressourcer med henblik på at sikre, at behovet stadig kan dækkes inden for det nye serviceniveau. Det gælder også, selvom der kun er tale om en midlertidig ændring af serviceniveauet for en kortere periode. Jeg vil derudover gerne understrege, at kommunerne ikke må undlade at give de ældre den nødvendige hjælp. Det er Ankestyrelsen, der som klageinstans og overordnet tilsynsmyndighed, skal påse, at kommunerne overholder loven.«

På den baggrund vil Ældre Sagen opfordre til, at ældre, der oplever ændringer i den visiterede hjælp, også personligt klager til Ankestyrelsen.

Vi håber derfor, at Skive Kommune vil sikre at de berørte modtager klagevejledning.