Venstres Peter Hahn

8. juni 2021, 11.14

Erik Mortensen

POLITIK Som en opfølgning på mit læserbrev vedr. en redegørelse der skulle have været fremlagt til diskussion på ældreudvalgsmødet den 12. maj.

Jeg er kommet i besiddelse af bla. Peter Hahns breve til direktøren for ældreområdet Lars Harder. Og jeg må sige, tiltroen til den folkevalgte Peter Hahn kan nu ikke blive mindre. En folkevalgt politiker der i den grad lefler for det kommunale system i stedet for at hjælpe en borger, skal man lede længe efter.

Sagen der bla. handler om specialfodtøj til en handicappet borger og en ordveksling med en kommunalt ansat i Visitation og hjælpemidler. Det er helt uhørt, at en politiker i den grad udfører en sagsbehandling, selv om Peter Hahn udadtil gerne vil fremstå som den neutrale og pligtopfyldende politiker. Med dette viser Peter Hahn sit sande jeg. Citat fra Peter Hahns brev »Jeg ved ikke, hvad X (navn på borger anonymiseret, red.) med rimelighed bør tildeles, men min fornuft tilsiger mig, at 2 par sko og 2 par sandaler er rimeligt«. Peter Hahn har endda over for borgeren udtrykt, at han ikke vil sagsbehandle, alligevel så gør han det.

Peter Hahn har til samme borger oplyst om muligheden for at søge rådgivning hos den kommunalt betalte borgerrådgiver. Peter Hahn giver åbenbart ikke selv meget for denne anbefaling, idet han skriver om denne borgerrådgiver »uvildig part« på laveste niveau.

Dette læserbrev med disse oplysninger vil Peter Hahn sikkert opfatte som et »rædsomt indlæg fra Erik Mortensen«. Det er disse ord, Peter Hahn har brugt i brevet til Skive kommune vedr. mit læserbrev, hvor jeg forsøgte at hjælpe en handicappet borger, men når de valgte politikere ikke vil lytte til en sådan kritik, men kun som Peter Hahn vil lefle for ledende embedsmænd, så forstår jeg bedre, hvorfor der er så mange borgere, der føler sig magtesløse.

Jeg bliver endnu engang bekræftet i, at der er brug for Nye Borgerlige i Skive Byråd. Lige så snart man letter låget på gryden, ser vi den sammenkogte ret af forvaltningens makværk bistået af politikernes bitre krydderier. Den kommunal forvaltning er altså sat i verden for borgerne og ligeså er politikerne!

PS. Peter Hahn, aldrig mere bør du kritisere andre for fejl (stavefejl, kommafejl, citatfejl) i deres læserbreve, prøv lige igen at læse det brev, du sendte til kommunen i denne sag, så opdager du, hvorfor jeg oplyser om dette. Denne opfordring preller sikkert også bare af på Peter Hahn, for han elsker at nedgøre.