Salamistruktur i Skive Kommune

Udgivet:30. maj 2023, 07.47

Læsetid:3 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Mette Sloth Høstgaard. Engvej 30 7860 Spøttrup

4 måneder siden

BØRN

Se min kommune, den er endt på brættet

Skive for skive, bliver pølsen skåret ud.

Det er fordi, det’ en decentral kommune,

og fordi de lukke skal sig selv.

Jeg havde ønsket, at den havde visioner.

Det vil vær’ bedre, hvis udvalg’ havde mod.

Det er fordi, jeg længes efter tryghed,

og fordi vi snart skal skær’ igen.

Det jeg forslår, er en sammenlægning.

Eller i-det-mindste bare en plan.

Det er fordi, børn elsker ikk’ at flytte,

og fordi små klasser bliver’ for små.

Jeg har forstået at vi er nødt til at lukke tilbud, men jeg kan ikke forstå at de ikke lægges sammen, så vi får noget robust, der holder i flere år. Det er ikke fordi jeg ønsker, at alt skal være meget stort, men jeg ønsker at der skal være en fremtid for et VSD, som rummer mere end institutionerne i Balling. Jeg ønsker også at klasserne bliver så store, at der er nogen til alle at spejle sig i. Klasser med 8-9 børn kan godt blive for små - og økonomisk er det helt skidt. Når man vælger at lukke et dagtilbud midt i området, og som ligger lige ved skolen, så tænker man ikke fremad.

Børnehaven Birkely fungerer godt, og selvom den er lille, så er der er ikke flere børnehavebørn i hverken Lihme eller Ramsing. Institutionerne i Lihme og Ramsing er kun større på grund af vuggestuebørnene, som tæller dobbelt. I Lem har vi (heldigvis) stadig 4 dagplejere, og selv om disse er fyldt, bliver de ikke regnet med!

Grænsen for dagtilbud er, i udkastet, sat ved 32 enheder, for at kunne holde åbent både tidligt og sent. Det er okay, det giver økonomisk mening. Men hvorfor så ikke flytte alle børnehavebørn til Lem og lade Lihme og Ramsing beholde vuggestuerne? Der skal kun 16 vuggestuebørn til 32 enheder, og politikerne siger jo, at der er stor søgning til vuggestuer. Børnehaven Birkely i Lem, ligger op ad Lem Skole, og samarbejder med sfo og skole om brobygning. Den del tabes helt nu hvor det foreslås at børnene skal deles imellem Ramsing og Lihme - (og formentlig endnu flere tilbud). I begge tilfælde skal der køres 4 km for at lave brobygning med skolen. Det er flere år siden der sidst kom nogen børnehavebørn fra Ramsing til Lem skole. Det er nok fordi de søger mod Balling i stedet for, så de kan følges med dem de kender. Det er en stor mundfuld for børnene, både at starte et nyt sted, og med helt ukendte klassekammerater. Derfor frygter jeg, at det medfører, at Lem skole svækkes yderligere. Der er i forvejen kun ca. 110 elever og elevtallet er faldende, (også før lukning af børnehaven blev stillet i udsigt). Jeg ved godt at der er langt ned til 45 enheder, som bliver grænsen for skoleområdet, men den grænse er også for lav. Mange har formentlig flyttet børnene inden da!

Hvor er visionen for den decentrale kommune? Hvad vil I fremadrettet? Skal vi bare sidde på vores hænder og vente på at det ene tilbud efter det andet, falder for 32-enhedsreglen? Og alt imens skal forældre flytte rundt med børnene som skakbrikker, uden i øvrigt at skele til kvalitet, faglighed og trivsel?