Beredskabet - konflikten - Claus Bo Nielsen!

3. august 2021, 10.32

Palle Christensen

BEREDSKAB I mit tidligere indlæg her i bladet omkring uroen på beredskabsområdet, så vil jeg da gerne lige følge op på beredskabsdirektør Claus Bo Nielsens pressemeddelelse, hvori han udtrykker, at der ingen bekymring skal være for vort beredskab.

Claus Bo Nielsen, det er just med en vis undren, at vi i Skive Folkeblad læser din udtalelse, idet du jo som ansvarlig beredskabsdirektør burde gå forrest og støtte dit personale i eventuelle konflikter.

Kunne det tænkes, at du som tidligere stationsleder hos netop Falck ser anderledes på sagen end fakta burde være? Det indtryk får jeg i Skive Folkeblad mellem linjerne.

Som ansvarlig beredskabsdirektør må du da kunne svare på om det er logik, at udstationere fremmede brandsvende i Skive, som ikke kender byen, ikke kender området, ikke er vant til materialet på stationen i Skive og som pr. person skal honoreres med kr. 35.000 pr. udstationeret uge. Når vi så kommer til de festlige dage i Skive i september, hvor de lokale brandsvende skal »slukke tørsten« til festival, hvad så?

Ville det ikke være ganske fornuftig at lytte til de engagerede folk på den lokale station og forholde sig til den succes og tilfredshed, der hidtil har været. De har formået at skabe tryghed i vores by og opland. Vi ved, hjælpen er her straks, når alarmen lyder, og de har hidtil ydet et betryggende stykke arbejde 24-7 året rundt. Som jeg tidligere har skrevet her i avisen, så er beredskabet her i byen og oplandet som et stort kammeratligt sammenhold - det skal bevares. Så Claus Bo Nielsen, det er med bekymring, at du ikke klart melder klart ud og viser en stærk ledelse i form af støtte til de lokale brandfolk.

At gemme sig bag en pressemeddelelse i en sådan konflikt tyder ikke på lederskab, nærmere påbud fra højere sted?

Hvis ikke Falck lytter og forstår, så må vi KV21-kandidater arbejde på en plads i det kommende byråd og satse på et stærkt og kompetent lokalt beredskab.

Et fungerende lokalt beredskab er borgernes tryghed.

Indlæser debat...