Skive er fortsat i det røde felt

Udgivet:14. marts 2023, 10.55

Læsetid:3 minutter

Diabetesforeningen har flere gange dokumenteret, hvordan kommuner bevilger et hjælpemiddel, sensorer til overvågning af blodsukker, helt forskelligt. Illustration: Diabetesforeningen

Af Else Stokholm. formand for Diabetesforeningen Lokalafdeling Skive Frederiksdal Alle 72A, 7800 Skive

SUNDHED Insulinbehandlede diabetikere i Skive Kommune er fortsat blandt de mest udfordrede i landet, når det gælder kommunens bevilling af et afgørende hjælpemiddel, sensorer til overvågning af blodsukker.

Det viser en ny undersøgelse, Diabetesforeningen har lavet. I efteråret 2020 lavede Diabetesforeningen en tilsvarende. Den viste, at Skive Kommune havde bevilget sensorer til 6 af 29 ansøgninger, 17 procent. Den nye undersøgelse viser, at Skive Kommune pr. november 2022 havde bevilget udstyret til 7 på basis af i alt 63 ansøgninger modtaget siden maj 2017. Det svarer til 11 procent af ansøgningerne.

Skive Kommune ligger fortsat langt under andre kommuner. I Horsens har f. eks. 59 procent fået bevilget udstyret, i Thisted 52, i Ballerup 90, på Bornholm 71 procent. I Holstebro Kommune havde 30 procent af ansøgerne fået udstyret, i Viborg 21 procent. Undersøgelse viser også, at enkelte kommuner, f. eks. Morsø, overhovedet ikke bevilger udstyret. Så postnummeret har afgørende betydning for, hvem der bevilges de bedste blodsukkermålere.

De store forskelle får mig til at tænke på børnesangen »Der bor en bager«, som man kan skrive lidt om til det postnummerlotteri, mennesker med type 1-diabetes i Danmark er udsat for: Bor du hér, så kan du få. Bor du dér, må du gå.

Mange må gå i blandt andet Skive Kommune.

Det er meget kritisk for mange insulinkrævende diabetikere, at de fortsat er udsat for et lotteri om deres livskvalitet, sundhed, forebyggelse og overlevelse. Det er skadeligt for både diabetikere og på længere sigt også for kommuner og regioner, der kommer til at betale for invaliderende senfølger af diabetes, som effektivt udstyr som sensorer til overvågning af blodsukker giver.

Forskning bekræfter, at sensorer reducerer risikoen for følgesygdomme af diabetes. Alle diabeteslæger anbefaler, at alle med insulinkrævende diabetes får sensorer til at styre deres blodsukker.

I Storbritannien har man for eksempel besluttet, at alle med insulinkrævende diabetes skal tilbydes sensorer til overvågning af blodsukker. I Norge, Sverige og Finland får langt flere diabetikere end i Danmark udstyret.

I Danmark har vi den udfordring, at udstyret kan bevilges af både kommuner og regioner/sygehuse. Grænsen mellem, hvem der skal bevilge, af uklar. Derfor arbejder Diabetesforeningen blandt andet på at få et enstrenget bevillingssystem.

Men dér er vi ikke endnu. Derfor er der et stort behov for, at kommuner bruger de muligheder, de har, for at bevilge udstyret som hjælpemiddel. Derfor er der et presserede behov for, at politikere og embedsmænd i Skive Kommune anerkender, at de har mulighed for inden for de gældende retningslinjer at forøge Skive Kommunes niveau, når det gælder bevilling af sensorer som hjælpemiddel til mennesker i kommunen.

Sidste år henvendte Skive Kommunes seniorudvalg sig til Social- og Ældreministeren for at få gjort Skive Kommunes muligheder for at bevilge udstyret klarere. Ministeriets svar kom den 21. september. Embedsmænd orienterede herefter Seniorudvalget om, at ministeriets svar »som udgangspunkt« ikke bidrog med nyt. Tilføjelsen »som udgangspunkt« var væsentlig, for svaret fra ministeriet indeholdt mindst én væsentlig oplysning. Den er, at det retslige grundlag (en såkaldt principafgørelse), kommuner kan bevilge sensorer på, ikke er udtømmende, når det gælder hensyn, som skal indgå i kommuners vurderingen af effekten af blodsukker-sensorer på diabetikeres funktionsniveau.

Seniorudvalget var dog ikke tilfreds med ministeriets svar og sendte igen udvalget brev til ministeriet med henblik på at få ministeren til selv at svare på brevet.

I Diabetesforeningen glæder vi os over, at politikere og embedsmænd i Skive Kommune gør sig umage for at få kommunernes muligheder gjort klarere. Det er nu godt fem måneder siden, udvalget henvendte sig til ministeren. Den tidligere eller nuværende minister har endnu ikke svaret. Diabetesforeningen har meddelt formanden for Seniorudvalget, Per Jeppesen, at vi i foreningen gerne vil afgive høringssvar i forhold til ministerens svar, når Skive Kommune modtager det.

Dét håber vi, politikere og embedsmænd vil huske.

Postnummerlotteriet er ikke kun svært skadeligt for mennesker med diabetes. Det er også uværdigt for alle parter. Dérfor kæmper vi i Diabetesforeningen en hård kamp for at få dét lotteri lukket.

Indlæser debat