Tragedien i Tyskland og Belgien

21. juli 2021, 10.37

Arkivfoto

I dag er det en uge siden, at katastrofen - tragedien - i Tyskland og Belgien begyndte med voldsomt regnvejr og oversvømmelser i et omfang og en styrke, der nu har kostet over 200 mennesker livet.

Billederne af ødelæggelserne i by efter by vidner om katastrofens omfang, og værst af alt er naturligvis de mange, mange omkomne. Det er en tragedie, og Tyskland og Belgien er lande i chok. Medfølelsen samler sig om ofre og pårørende, og samtidig rejses helt naturligt spørgsmålet: Hvordan kunne det gå så galt - og hvordan forhindres en gentagelse?

Flere forhold er værd at pege på. Det er statistisk bevist, at der kommer stadig flere eksempler på ekstremt vejr - også i Europa. Den globale opvarmning, klimaforandringerne, også de menneskeskabte, er en realitet. Derfor er katastrofen i sidste uge endnu en påmindelse om, at der er brug for en fælles, international indsats i forhold til klimaforandringerne.

Det er på alle måder en grænseløs udfordring, som enkelte lande ikke kan klare alene. EU-kommissionen er for nylig kommet med et klima-udspil, og opgaven er nu at komme videre - og få resten af verden, ikke mindst, USA, Kina og Rusland med i en fælles klimaindsats, der gør nytte.

Det er en opgave, der vil tage tid, og der vil komme nye udfordringer med f.eks. voldsomme oversvømmelser, og derfor skal der også på andre måder læres af sidste uges katastrofe.

Hannah Cloke er universitetsprofessor og ekspert i varslingssystemer, og til Berlingske beretter hun tankevækkende om, hvorfor vandmasserne i Tyskland og Belgien endte med at koste så mange menneskeliv.

Der var ifølge Hannah Coke masser af varsling op til katastrofen - faktisk 25 advarsler fra det europæiske overvågningssystem, men advarslerne nåede ikke ud til borgerne. I hvert fald ikke i tilstrækkeligt omfang.

Og helt overordnet peger hun på, at faren ved enorme vandmasser totalt blev undervurderet. Der var områder, der i tide sørgede for evakuering - men mange steder skete det slet ikke.

Og da vandet og oversvømmelserne kom, var det en fare, som masser af borgere slet ikke havde nogen forestilling om, hvordan man skulle tackle.

Der var borgere, der forsøgte at køre væk i deres biler, men blev fanget af vandmasserne. Andre gik i kælderen eller ud på gaderne og blev overrumplet af vandets styrke.

Det handler om at søge så højt op som muligt - op på husets loft eller tag. Eller op på en bakketop, men ifølge Hannah Cloke var det ikke en viden, som borgerne havde i tilstrækkeligt omfang.

Hendes budskab er, at der vil komme nye oversvømmelser i Europa, og at vi som borgere skal lære, hvor farligt vand kan være - og hvordan man bedst muligt sikrer sig ved de massive oversvømmelser.

Det lyder som et særdeles relevant budskab - samtidig med at der i fællesskab skal ydes en indsats for at mindske de klimaforandringer, der ellers vil true kloden og menneskeheden generationer frem.

O.D.

Indlæser debat...