DET ER DIT VALG - KV21

Vi skal huske at fortælle de gode historier

13. oktober 2021, 10.40

Per Jeppesen

ÆLDREOMRÅDET Når man læser diverse læserbreve fra nogle af de opstillede kandidater til det kommende kommunalvalg, kan man være i tvivl om det er det samme ældreområde, som jeg og heldigvis mange andre oplever.

For nogle er det åbenbart et mål at omtale samtlige offentlige plejetilbud som værende dårlige og de private pleje- og plejecentertilbud tilsvarende helt fantastisk.

Jeg tror, at det først og fremmest gælder om at tale de rigtigt mange gode tilbud og medarbejdere vi har op fremfor i tide og utide at nedgøre hele ældreområdet.

Og generelt har vi gode forhold for vores ældre med behov. Og det får vi kun, hvis vi har engagerede og dygtige medarbejdere. Og det har vi. Men vi skal også passe på dem. Derfor håber vi, at det kommende byråd i et tæt samarbejde med vores ansatte og deres organisationer som noget af det første får lavet en eller flere modeller på, hvorledes vi kan skabe rammerne for den attraktive arbejdsplads, som vores ansatte ønsker. Netop fordi en af de absolut største udfordringer, vi ser ind i, er at sikre at vi har tilstrækkeligt og fagligt veluddannet personale til at varetage vores pleje- og omsorgsopgaver.

Det er for os afgørende vigtigt, at vi arbejder med alle tænkelige tiltag, som både kan inspirere til uddannelse, efteruddannelse og ansættelse af nye medarbejdere på social- og sundhedsområdet.

Det kræver en ekstra indsats i de kommende år at sikre det nødvendige elevoptag. Forsøg med weekendvagt, hver 3. uge, en særlig mentor-oplæring, så vores dygtige medarbejdere får tid til opgaven. Og andre tiltag kunne indeholdes i en særlig Skive Model.

For at sikre så høj kvalitet i kommunens plejecentertilbud foreslog vi anden struktur med færre centre, som så til gengæld skulle have en størrelse, der ville gøre det attraktivt at være ansat i. Vi nåede ikke helt i mål og sådan er demokrati. De midler, som frigøres i de kommende år når strukturen er på plads, skal anvendes til synlig ledelse på hvert plejecenter, til bedre normeringer, således at livet på plejehjem opleves som omsorgsfuldt og meningsfuldt af brugerne.

Vi ser rigtigt gerne, at Skive Kommune kommer i førertrøjen i og bestræbelserne om etablering af bofællesskaber for ældre, hvor man kan hjælpe hinanden og skabe gode rammer for samliv og samvær i en boligform, vi kalder »tryghedsboliger« - det vil give mening for den enkelte og for kommunen.

Kort sagt skal de ældre med behov kunne mærke, at de bor i en kommune, hvor deres muligheder for at leve som andre og blandt andre er tilstede. Og ikke mindst skal vi - os, der gerne vil være de politiske arbejdsgivere - og de mange borgere, der i det daglige oplever det huske at fortælle de gode historier, der sker hver eneste dag i hele kommunen på vores mangfoldige ældreområde.

Indlæser debat...