En rigtig dum og ærgerlig sag

23. august 2016, 13.08

Jeg bor på landet og har selv børn, som kører med skolebus. Jeg kan sagtens forstå de frustrerede og utilfredse forældre, der undrer sig over, hvad der sker for skolebuskørslen i Viborg Kommune og er helt enig i, at det er en meget uheldig forskelsbehandling af vores børn på landet, som er stik imod al sund fornuft og diverse anbefalinger om børns trivsel.

Som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget vil jeg i den forbindelse ridse nogle fakta op og slå Venstres holdning helt fast i debatten om skolebuskørsel i Viborg Kommune.

Udvalget har ikke ændret på nogle regler for at spare penge, og det har aldrig været vores mening at forringe servicen for skolebusbørn. Tværtimod! Et ønske om at undersøge muligheden for at få legekammerater med skolebussen har fået lige den modsatte effekt: forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis med at tage legekammerater og SFO-børn med i bussen er ulovlig i henhold til gældende lovgivning.

Børne- og Ungdomsudvalget har kontaktet både Transportministeriet og Undervisningsministeriet for at høre, om det kan være rigtigt.

Svaret fra Transportministeriet tolker Venstre sådan, at det vil være tilladt at medtage kammerater og ellers »fylde« bussen op uden, at det er ulovligt; med andre ord at fastholde tidligere praksis. Men den opfattelse er Venstre i Viborg Kommune desværre alene om. Hvad der kan undre, for MF Karin Gaardsted (S) og Kristian Phil (V) er af samme opfattelse. Derfor fik Venstres medlemmer følgende ført til referat ved sidste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde:

Karin Clemmensen, Claus Clausen og Gudrun Bjerregaard tilkendegiver, at de tolker udmeldingen fra Transport- og Bygningsministeriet således, at det vil være muligt at vende tilbage til den tidligere praksis, således at legekammerater til befordringsberettigede elever kan benytte de lukkede skolebusruter.

Pga. fokus på problematikken er gældende regler nu begyndt at blive håndhævet i skolebusserne med store gener til følge og oplevelsen af serviceforringelse. Buschaufførerne gør bare, hvad de har fået besked på. Ansvaret ligger hos det politiske flertal.

Jeg vil gerne understrege, at sagen ikke er afsluttet endnu:

Børne- og Ungdomsudvalget afventer fortsat svar fra Undervisningsministeriet i fht. tolkning af Folkeskoleloven omkring befordring af elever.

Derudover har Venstre bedt borgmesteren om en redegørelse på næste byrådsmøde om udbuddet af skolebuskørslen.

Venstre bekendt har byrådet aldrig politisk behandlet en udbudssag, hvor der var lagt op til at forringe serviceniveauet i kommunens kørsel.

Jeg er rigtig træt af det forløb, som sagen indtil nu har haft. Det her er bureaukrati af værste skuffe, hvor love og regler kommer før hensynet til det enkelte menneske.

Jeg håber virkelig, at vi får løst denne udfordring til gavn for kommunens mindste borgere.

Med venlig hilsen

Karin Clemmensen (V),

medlem af Børne- og

Ungdomsudvalget

i Viborg Kommune,

Kirkebakken 10,

Kobberup,

7840 Højslev