Debat

Fælles løsninger i vaccinationens tjeneste

Aktuelt foregår der i presse og mellem de politiske partier en debat om hvordan vi kan sikre vaccination til befolkningen. Vi må lytte til anbefalinger fra sundhedsstyrelsen om deres prioriterede rækkefølge af befolkningsgrupper. Men vi skal også have opmærksomhed på, om der er udsatte borgergruppe, som er overset, f.eks. borgere med udviklingshandicap eller om vi skal sikre frontpersonalet.

Enhedslisten og andre politikere får en del henvendelser fra borgere, som spørger, hvordan de kan komme frem til et af de syv vaccinationscentre, som Sundhedsstyrelsen foreløbig har udpeget i Region Midtjylland. De mange henvendelser vidner om, at befolkningen i høj grad ønsker at blive vaccineret, hvilket vi alle ud fra en fælles interesse kun kan hilse velkomment.

Henvendelserne går bl.a. på, hvordan vi sikrer, at borgere fra de mindre lokalsamfund, ældre borgere og socialt udsatte uden bil, kan komme til vaccinationen. Det vidner om, at vi som borgere tænker på andre end os selv, altså tanker om fællesskab og solidaritet.

Vi har allerede set, at praktiserende læger hurtigt rykkede ud på plejehjem for at vaccinere vores ældre og personalet, og opgaven er løst her den 8.1. Tak for jeres indsats.

Med testcentrene får vi nogle foreløbige erfaringer om at rulle disse ud i lokalområderne, enten i vores sundhedscentre eller de midlertidig lukkede akutklinikker. En opgave som er løftet samtidig med at de ansatte samtidig har skulle passe det stigende antal indlagt patienter. Tak til de ansatte og lederne

Enhedslisten har bakket op om den midlertidig lukning af akutklinikkerne, for at kunne trække sygeplejersker ind til akutafdelingerne til aflastning af det trængte personale. Men vi vil også fastholde, at lokale akutklinikker skal genåbnes og udbygges. I mellemtiden må de kunne bruges som lokale vaccinationscentre, hvor man kunne trække på de mange frivillige sundhedsfrivillige.

Vi står i det kommende år overfor en megastor vaccinationsopgave. Det er en stor udfordring, men vi vil løbende få erfaringer i måden at håndtere opgaven på.

Måske kan vi som region også etablere mobile vaccinationssteder i lokalområderne, med sundhedsfaglig overvågning 15 min. efter vaccinationen. Det kan være i regi af regionen eller i samarbejde med praktiserende læger. Det kommer vi til at drøfte i hospitalsudvalget i regionsrådet, hvor politikere på tværs af partier sætter sig sammen og drøfter initiativer og lytter til forslag fra ansatte, borgere, kommuner og praktiserende læger.

Det er dejligt at se, at kommuner og institutioner kaster kræfter ind i at fremme vaccinationen. I Horsens har man styrket det lokale flekspunkt for flekstrafik ved vaccinationscentret. I Randers har det lokale bibliotek stiller sig til rådighed med at bringe borgere ind til vaccination. Det er eksempler på, hvordan opfindsomhed og hjælpsomhed følger i kølvandet af den meget vanskelige virkelighed, vi befinder os i, under disse coronatider. Fællesskabet fungerer.

Else Kayser,

Regionsmedlem (EL),

Marselis Boulevard 34,

800 Aarhus C