Debat

Fælles om det gode liv

Region Midtjylland var den første region der meldte sig ind i Landdistrikternes Fællesråd. Nu er vi fire regioner der er med, og vi har fået en bestyrelsespost, som jeg har fået æren af at besætte.

Det er jeg rigtig glad for. Det passer rigtig godt ind i Regionsrådet ambitiøse regionalt udviklingsstrategi og landdistriktspolitik, - det rammer rigtig godt ind i den politik som jeg gerne vil stå på mål for. Bestyrelsesposten skal bruge offensivt, - og til at regionerne påtager sig et ansvar og bidrager til udvikling af relevante områder af betydning for landdistrikterne.

Landdistrikterne er en god og solid ramme for mange menneskers hverdag med skolegang, arbejde, fritidsliv og så videre. Det er noget vi skal tage vare på, og udvikle i en positiv retning sammen med engagerede borgere.

Tiden er inde til, at vi kommer væk fra at tale om land mod by som hinandens modsætninger. Land og by er hinandens forudsætninger med forskellige styrker og udfordringer lokalt. Vi skal sikre en bedre balance mellem de større byer og landdistrikterne, og vi skal gøre det i fællesskab. Ingen kan alt, men alle kan noget og sammen kan vi mest.

Vores lille land rummer forskelle, som gør os fattigere. Forskellene kommer tydeligst til udtryk i alle de ting, vi tager for givet i hverdagen, derfor skal der være større lighed i dagligdagens selvfølgeligheder.

At man har adgang til en praktiserende læge, og et sundhedsvæsen med lige adgang til sundhed uanset postnummer. Skabe bedre rammevilkår for iværksættere og virksomheder som fylder meget i landdistrikterne, så de kan vokse sig større og indfri deres ambitioner.

Ligesom hele landets ungdom skal kunne indfri deres potentiale på lokale uddannelsesinstitutioner, og at vi får set på en mere decentral uddannelses struktur i forhold til videre gående uddannelser.

Adgangen til uddannelser er vigtig for at tiltrække og fastholde unge, men også for at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne og i de små og mellemstore byer.

Alle mennesker i Danmark bør kunne regne med at mobiltelefonen kan ringe op, når man har brug for det,- hurtige og stabile bredbåndsforbindelser, så man både kan game og arbejde hjemmefra.

Vi skal kunne stole på at infrastrukturen kan hjælpe os til vores næste destination, hvad enten vi cykler, bevæger os på vejnettet, eller krydser vandet.

Dagligdagens fornødenheder skal kunne købes i dagligvarebutikker over hele landet, ligesom fællesskaber i hele Danmark skal kunne løbe efter en bold, eller samle sig under et tag for at dyrke fælles interesser og være sammen om det gode liv.

Helt konkret handler det om at se muligheder, at vi ikke sætter os ned og venter på udviklingen kommer, - vi skal forsøge at skabe den selv. Vi skal vende os både indad og ud mod verden i jagten på, at finde og realisere de muligheder samfundsudviklingen tilbyder. På den måde giver vi vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

Vi skal arbejde for mennesker, og gøre det muligt at leve et helt liv i hele landet. Her er jeg overbevist om, at regionerne både kan og skal gøre en forskel for at sikre et Danmark i bedre balance.